Endiselt rand

Trip Start Jan 18, 2008
1
22
38
Trip End Feb 19, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Sea Breeze Resort

Flag of Vietnam  ,
Wednesday, February 6, 2008

Järjekordne raamat läbitud ja nüüd päevakorras Noam Chomsky "At War with Asia". Kirjutatud valdavalt Vietnami sõja ajal. Võiks vabalt Vietnami asendada Iraagi või Iraaniga - ameeriklased on leidnud uue vaenlase globaalse amerokapitalismi teel - islami.

Rand: krabid on siin väikesed ja neid on üsna vähe.

Rendime motika ja katsetame seda teel punaste liivadüünideni. Proovin ka ca 100 meetrit. Veider riistapuu, käike tuleb vahetada jalaga. Homseks päikesetõusuks võtame kavva nii punased kui ka valged düünid.

Täna vana aasta lõpp. Keedame sel puhul endale restoranis ise suurtes pottides süüa. Taustaks Madonna :) ja üllatus-üllatus, Jason Donovan...
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

nipitiri
nipitiri on

Re: möh
Ei. Yritasime peale astuda.

Use this image in your site

Copy and paste this html: