Tsivilisatsiooni poole tagasi

Trip Start Jan 18, 2008
1
9
38
Trip End Feb 19, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cambodia  ,
Friday, January 25, 2008

Teel käime veel läbi Spean Praptos'e silla juurest. Pikim säilinud sild kusagisel kuninglikul teel. Üllatavalt lai ka. Kõõlume nii kaua sillapostide otsas, kuniks meist hiljem saabunud valgete bussiekskursioon on lahkunud.
Edasi on maastik tunduvalt rohelisem.
Esimese eelistuse öömaja Kampong Thomis on täis. Järgmiseks on pakkuda kaks vastastikku asuvat külalistemaja, neli dollarit ja viis dollarit tuba. Teisel on duss vetsupoti kohal ja seega võtame esimese. Saab üle pika aja pead pesta, jee. Küürime hoolega.
Lepime Sokhomiga kokku kohtumise järgmiseks hommikuks ja saadame ta koju pereringi. Õhtusöögiks leiame ontliku restorani. Valgete inimestega.
Internet on üle mõistuse aeglane, aga küsimus Iraani viisa kohta saab siiski ehk mitte väga hilinenult vastuse .
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: