Järgmised templid

Trip Start Jan 18, 2008
1
8
38
Trip End Feb 19, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cambodia  ,
Thursday, January 24, 2008

Kui öösel korraks ärkan, on läbipaistva ja -kostva maja tõttu tunne, nagu magaksin kogu selle rahvaga ühes toas. Ja kuked...
Hommikul on peremehel puhas särk seljas ja kõigil pilk tunduvalt selgem.
Lahkume kohe Koh Ker'i suunas, et üle vaadata veel mõned templid 100st. Vihma sajab, turnime märgade kivide otsas rohus. Templid on ikka päris katki. Vaatame 4-5 tükki ja võtame hommikusöögiks nuudleid. Näeme paari valget (inimest).
Edasi suund Kampong Thomile, Sokhomi kodulinna. On lootust ööbimisele korralikus majas ja internetile. Tee peale jääb Beng Melea-nimeline templikompleks. Sokhom on hästi meeleolu tabanud ja viib meid sisse teed mööda, kus vähem valgeid näha pidavat olema. Taibukas. Valgete konsentratsioon on siiski seniste päevade tihedaim. Kui valvur ligi astub, soetame althõlma-piletid, mille pöördelt kohe loeme, et seda ei ole soovitav teha. Ronime templi katusele ja kuulame lindude kisa. Kusagil ei olegi tädisid, kes teataks, et sinna ei tohi minna. Poeme üle kivihunniku ühte galeriisse ja pistame nina taas päevavalgele keset teisi valgeid. Jube, teeme sääred. See tempel on neil ka väga katki läinud...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: