Eelpäev, Tallinn-Altja

Trip Start Jul 18, 2013
1
18
Trip End Aug 02, 2013


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Estonia  , Lääne-Virumaa,
Thursday, July 18, 2013

„Mis maa see on – siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood..." (Siiri Sisask)

Free translation: „What country is this? Here are no mountains, only endless forests and mire swamps..." (the song)

Why will you be walking, a friend asked me, is there no motorway? Of course there is, but there is also the trail. ('because it's there' – George Mallory)
I’ve walked the first part of this trail in July 2010, 80 km from Oandu to Aegviidu. Trail ended there at that time and it was prolonged until Latvian border only last year. A party of celebrities traversed it with a medium-size media campaign in August 2012 and after that many have followed, writing much more interesting blogs than the public-event-one.
The first part of the trail is very beautiful, going through bogs and past small lakes. The rest should be some unequal quality scenery.
The official home page says something like this: RMK hiking trail is the first trail going through all Estonia. The 370 km long walk starts in North-Estonia, in Lahemaa National Park, passes through thick forests of Kõrvemaa and the mightiest bog landscape in Europe – Soomaa National Park. After that it continues in forests of Pärnu County until it wiggles its way to seaside villages and beaches of the beautiful Liivi Bay. The trail traverses six counties, two national parks, nine protected areas and ends on the Estonian-Latvian border in Ikla village. The trail is marked with signs. Roadside information boards tell you about forestry, culture and recreation.
Though the trail starts in Oandu, there’s a non-official 3,5 km extension to Merinõmme beach in Altja. It’s the northern land border of the country. Of course I start there.
It is possible to travel to Altja from Tallinn by bus. Route information is available here: www.tpilet.ee. If you opt for the bus then there are a few things you should know about Estonians. First, Estonians usually need a lot of personal space. In a bus they indicate this by placing their belongings on the chair next to them and then pretend to be deaf and blind. Second, for some Estonians it is strictly forbidden to wash themselves. You can smell them out from far, especially in summer. It is better to do so before you happen to sit too close. If you discover one of those too late, all other seats might already be taken (see under: first). Otherwise, Estonian buses are just fine.
During my bus ride towards Altja clouds present themselves in all kinds of colors and it starts pouring with rain by the time the bus arrives in Altja. The rain stops the moment I enter Altja pub. I’m soaking wet and have a nice dinner.
It’s surprisingly warm by the sea. After a quick swim I sit on a rock for a while and watch six young ducks eating something from the bottom of the sea. Waves move lazily and some sun starts to appear. Then it turns quite windy and then the wind dies down.


Viimaks ometi Altjal – enda jaoks selleks korraks valitud raja enda jaoks valitud alguspunktis. Seda on saanud oodata peaaegu aasta otsa, alates sellest, kui RMK piirist piirini matkatee kära ja mürina ja suhteliselt ilmetu blogi saatel ametlikult lahti rulliti. Võrdluseks soovitan zombitripperite blogi ja nende kogutud linke. Huvitaval kombel läbib mitut eelmise aasta sügisesi retki kajastavat blogi episoodilise tegelasena tundmatu looma tekitatud ja tundmatute marjadega kaunistatud ekskrement.
Juba jalutatud seda rada marsruudil Oandu-Aegviidu. Maastikuluuret on tehtud veel Altja-Oandu trassil, Mägedes ja Kilingi-Nõmmel, Soomaal ja Kakerdaja rabas muidugi ka.
RMK koduleht kirjeldab eesootavat kahte nädalat nii: RMK matkatee on esimene tervet Eestit läbiv matkarada. 370 km pikkune teekond saab alguse Põhja-Eestist Lahemaa rahvuspargist, kulgeb läbi paksude Kõrvemaa metsade ja Euroopa ühe võimsaima soomaastiku – Soomaa rahvuspargi. Seejärel viib matkatee läbi Pärnumaa metsade, kuni jõuab vongeldes mereäärsetesse rannaküladesse ja Liivi lahe kaunitele randadele. RMK matkatee läbib 6 maakonda, 2 rahvusparki ning 9 kaitseala ja lõpeb Eesti-Läti piiripunktis Iklas. Rada on tähistatud kilomeetripostide, värvimärgistuse ja suunavate viitadega, mis aitavad hästi rajal püsida. Rajaäärsed infotahvlid pajatavad metsamajandusest ja -pärandist, kultuurist ning puhkamisest.
Kuigi raja ametlikuks alguspunktiks on Oandu, ei ole see mitte maismaapiir, mistõttu pikeneb retk matkatee mitteametliku lisa võrra ja algab siiski Merinõmme rannast Altjal. Lasta ennast autoga Altjasse viia oleks liiga lihtne. Asi peab lõpeks olema tehtav ka turistile. Minu mõningaseks üllatuseks on selgunud, et Tallinnast on Altjale täitsa võimalik bussiga sõita. Lausa mitu korda päevas. Õnneks sattusin enne bussisõitu tutvuma liinibusside käitumistavadega, seda saab teha siin. Lisaks on mõnedel inimestel ilmselt keelatud ennast pesta.
Rakverest Altjasse sõites näitavad pilved ennast igast värvist ja Altjasse jõudmise ajaks sajab ladinal. Ladin lõpeb hetkel kui sisenen läbimärjana Altja kõrtsi. Kohal on juba mõned välismaalased ja suure seljakotiga tulijat kiputakse inglise keeles kõnetama. Olen rolli hästi sisse elanud. Lindilt tuleb laul: veelkord, veelkord, endalt heita linna ahelad... Eksole.
Kiire ujumine hoolimata tibavast vihmast, mere ääres on üllatavalt soe. Kivil kõõludes avastan endast paari meetri kaugusel pardipere ja unustan ennast neid jälgima. Kuus poega soputavad end aeg-ajalt hoolega ja ajavad pisikesed tiivad õieli. Enamus aega on kõigil küll tagumikud upakil ja süüakse isukalt midagi põhjast.
Telgi panen pisut eemale rannale, naeratades hiljem kohmetult head ööd soovivatele mööduvatele välisturistidele. Saabub tugev tuul, tahab telgi maast rebida. Taevaserv lööb kuldselt helendama ja tuul kaob peagi taas kuhugi mujale.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: