Kogu lugu / that's it

Trip Start Apr 19, 2012
1
12
Trip End Apr 25, 2012


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Germany  , Bavaria,
Wednesday, April 25, 2012

(English version below)

Väljas möllab tohutu tuul. Aga on soe. Esialgu on tee tühi, mida lähemale Bilbaole, seda tihedamaks. Tuul kõigutab autot, sellised pisikesed punnid pole just väga ilmastikukindlad.
Bilbao eeslinnade teederägas jõuab lennujaamani, aga vastu ootusi pole kusagil silti ei Goldcari ega Holiday Innini. Keeran ehku peale paremale ja veel paremale ja ennäe, ongi õige koht. Minu ees sõidab shuttle bus, mis mind õigesse kohta juhatab. Õnne peab ikka olema. Tüdruk rendiputkas ei tule ka seekord leti tagant välja, võtab võtme ja küsib, kas autoga on kõik ok. On ikka, isegi pool paaki bensu said nad kingituseks. Oleks ikka võinud ka esimese käiguga Bilbaosse sõita nagu Philip.
Lennujaama tablool on kirjas, et kaks lendu Madriidi ja üks Pariisi on tühistatud. Iberia ja Air France. Streik? Sakslastel õnneks streikimise kommet ei ole. Kui check-inn viimaks avatakse, selgub tühistamise tegelik põhjus. Merelt läheneb mingit sorti tornaado ja lennukid ei saa Bilbaosse maanduda. Kuulaku ma hoolega väljuhääldist mahahõigatavaid teateid. Juhhei. Ja eile me tegime Philipi kulul nalja, et ta magab oma lennu maha ja jääb Bilbaosse. John pidi täna ronima selle mäe otsa, mida ma eile vallutasin. Loodetavasti ei puhu tuul teda sealt alla.
München kaob küll hetkeks ekraanilt, kuid Lufthansa lennuk veereb ette ja stardib mõningase hilisemisega. Küljelt küljele kõikudes ja läbi õhuaukude jätame Baskimaa järjest allapoole.

Alpid on lumised. Valged krimpsus tipud segamini pilvedega.


Heavy wind outside. But warm. At first the motorway is empty but the closer I get to Bilbao the more cars there are. Wind rocks the car but for little things like that it's nothing unusual.
In the maze of roads in Bilbao I get to the airport but there's nowhere a sign pointing either to Goldcar or Holiday Inn. I turn right and right again just to do something and well-well, here it is. The shuttle bus drives in front of me and takes me to the right place. You've got to have some luck. The girl in rental company does not come outside this time either. She asks if the car is alright and takes the key. It's alright and they even got half tank of fuel as a gift. I could have driven to Bilbao with first gear like Philip.
The bilboard in airport says that two flights to Madrid and one to Paris have been cancelled. Iberia and Air France. A strike? Germans luckily don't have the habit of striking. If check-in is opened at last the reason for cancelled flights becomes clear. From the sea some kind of tornado is approaching and airplanes can't land in Bilbao. I have to listen to the announcements. Great. And yesterday we were making jokes of Philip missing is flight and staying in Bilbao. John is supposed to climb the same mountain today where I was yesterday. Hopefully wind will not blow him off the mountain top.
Munich disappears from the screen for a moment but Lufthansa airplane rolls in and starts after some delay. Rocking from side to side and through air-holes we leave Basque Country below.

The Alps are covered in snow. White shrunken tops mixed with clouds.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: