Pico Pierzu

Trip Start Apr 19, 2012
1
11
12
Trip End Apr 25, 2012


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hotel Posada del Valle Arriondas
Read my review - 5/5 stars

Flag of Spain  , Asturias,
Tuesday, April 24, 2012

(English version below)

Ilm on nii ja naa. Esialgu sajab, siis läheb jupiti selgeks. Kaalun hotelli lähedase vaateplatvormi ja mäetipu ning Ponga mägede vahel. Lõpuks otsustan Ponga kasuks. Pico Pierzu, 1550 meetrit. Eks näis, kas lumi on sulanud.
Kui kohale jõuan, ei näe olukord sugugi hea välja. Sajab lund. Vähemalt ei saja vihma. Raja kohta käiv info ütleb, et nii vihma kui ka madala pilvega pole tark üles minna. Tiatordos ja selle ümberkaudsed mäed on otsapidi pilves, Pierzu suunas on aga pilv pisut kõrgemal. Otsustan vaadata, mis saama hakkab, esimene 2 km on nagunii mööda korralikku teed. Alles pärast pidid algama navigeerimise probleemid. Teelt tuleb keerata lehmarajale, lehm aga on selline loom, kes ei käi sugugi mitte alati mööda sama rada. Õnneks on head inimesed määrinud mõned kivid kollase-oranži värviga ja asetanud aeg-ajalt kive üksteise peale torniks. Nigeli juhend ka abiks. Pilve sisse tekivad augud ja tundub, et ülesjõudmise ajaks on just vaadeteks sobiv ilm saabumas. Vahepealsel karjamaal vaatavad viis lehma mind tülpinud näoga. Keegi on sama teed läinud mõned päevad tagasi (lisaks lehmadele) ja lumelaigud tema jalajälgedega on täiendav abivahend navigeerimisel. Lund on pisut, see on kõva ja kannab peal. Teel tippu tuleb ületada paar kitsast mäeharja, kummalgi pool sügav langus. Järjest paremini on näha Tiatordos, Ponga mägede kõige kõrgem mägi. Sisemaa poole on kõik mäed lumised, ranniku suunas lund pole. Pierzu on esimene ilma lumeta mägi, lund on vaid pisut tippudevahelistel sadulatel. Üle lendavad kotkas ja kuldnokk. Üleval on vaade suurepärane ja tõepoolest on hea tahtmise korral näha ka rannikut. Päike esineb esialgu mägedest ülelibisevate laikudena, siis kaovad pilved tasapisi sootuks ja tuulevaiksetel hetkedel hakkab õhk kuumast värelema. Pean õunapiknikku, naudin vaadet Tiatordosele ja kuulan vaikust. Mäed kuni silmapiirini püsivad ükskõiksed ja liikumatud, neil on kama kaks, kas nad on lumised või mitte või kas turistid mööda neid ringi ronivad või kas neid turismipiirkonnana üldse välja reklaamitakse.
Alla tulles kaotan raja korduvalt käest ja lõpuks murran teele läbi tihniku. Allatulek pidi lihtsam olema. Lumi on tuntavalt sulanud, enam ei kanna pinnal, vaid vajub läbi. Ülevalt korraks kostev ähvardav vuhin ei ole õnneks allalibisev lumi, vaid ülelendav kotkas. Koorin järjest riideid seljast, nüüd on ilm juba selline, mida Hispaanialt eeldaks. Päike lajatab lagipähe, aga pole veel selline, mis õhtuti mäeküljed rohelisse lainesse rullib. Rullimise kellaajaks pakib taevas ennast pilvevinesse, mis tähendab, et pole sugugi kahju hotelli kotile kobida. Viimaseks päevaks väga äge lõpetus.

Samantha ja Andreas teatasid just vanematele, et kavatsevad abielluda 25. oktoobril. Köök on vadinat täis, peetakse plaane ja koostatakse menüüd.
Pulmareisi sihtkohana kaalutakse Indiat. Mul on au kommenteerida turisti elu Indias. Kihluse tähistamiseks avatakse pudel cava't, mille me peamiselt Johni ja Joanniga kolmekesi ära joome. Philip magab juba lennujaamas. Kõik on väga elevil ja Joann liitub meiega isegi punast veini jooma. Hilise öötunnini lahatakse Euroopa majandust ja poliitikat. John on veendunud, et euro kokkukukkumine on paari aasta küsimus ja kas koos sellega laguneb ka EL sõltub sellest, kuidas rahaliit lõpeb, organiseeritult või paanikaga. Põhjuseks sakslaste ja inglaste soovimatus lõunamaalastele peale maksta. Siin saab tõmmata paralleele Hispaaniaga, kus Baskimaa ja Kataloonia inimesed teevad tööd ja neil on raha, mis valatakse aga Madriidi ühiskatlasse ja jagatakse sealt laiali, peamiselt laiskadele lõunapiirkondadele. Sellest ka eraldumismeeleolud neis kahes piirkonnas. Andaluusia ja co lihtsalt ei viitsi tööd teha. Mis puutub tööpuudusesse, siis kinnitab Joann, et alates 80ndate algusest, mil nemad Hispaanias on, on tööpuudus seal kogu aeg kõrge olnud, kõikudes pisut siia-sinna, aga praegune olukord (25% töötuid) pole midagi eriskummalist.The weather is so-so. Rain at first, then it clear up in parts. I'm undecided between a walk near the hotel and Ponga mountains. Finally I opt for Ponga. Pico Pierzu, 1550 meters. We'll see if the snow has melted.
It doesn't look good at all when I get there. It snows. At least it doesn't rain. Trail information says that with low clouds or light rain it's not recommended to get up there. Tiatordos and mountains surrounding it partly hidden in clouds. In Pierzu's direction the cloud is a bit higher. I decide to see what's going to happen, first 2 km are on a decent road anyway. Only later problems with navigating should arise. From the road I have to turn to an animal track. Cows are not the kind of animals that follow one and the same track all the time. Luckily good people have smeared some stones with yellow-orange color and put here and there a few stones on top each other. Nigel's instruction helps as well. Some holes appear in clouds, looks like by the time I get up to the top the weather will be just perfect for views. Cows residing in a high pasture ground look bored to see another tourist. Someone (in addition to the cows) has walked the same way a couple of days before and snow patches with his footprints are extra help in navigating. There's only little snow, it's hard and I can walk on top of it.
On my way to the top I have to cross a few narrow ridges, deep fall on both sides. Tiatordos is visible better with every step, the highest mountain of Ponga. Inland all mountain tops are covered in snow, towards coast there's no snow. Pierzu is the first one without snow, the only snow is on the saddles between tops. Eagle and starling fly over. On the top view is magnificent and really, the coast is visible. Sun moves over the landscape first in patches then clouds slowly disappear and in moments when wind stands still the air starts to shiver in the heat. Picnic with an apple, enjoying the view on Tiatordos and listening to silence. Mountains up to the horizon stay indifferent and unmoving, they don't care if they are covered in snow or not, if tourists scramble over them or if they are advertised at all.
Walking back down I repeatedly loose the track and rattle through bushes at last to get to the road. Coming down should be easier in terms of navigation. The snow has melted visibly, it's not possible to walk on top of it anymore. Strange noice overhead is not snow drifting down but an eagle flying by. I keep taking more clothes off, now the weather is more like you would expect it to be in Spain. Sun blazing but not the kind of green evening light yet. By good-light-time clouds re-appear and it feels good to drive back to the hotel. Very nice walk for the last day.

Samantha and Andreas just announced their parents that they intend to get married on 25th of October. Kitchen is full of chatter, plans and menu-making.
India is weighted as possible honeymoon destination. I have the honor to comment on tourist's life in India. A bottle of cava will be opened to celebrate the engagement and John, Joann and me end up drinking more or less all of it. Philip already sleeps in the airport. Everybody is very exited and Joann even joins us for red wine. Until late we discuss European economy and politics. John is convinced that euro will collapse in an few years and the question is if EU falls apart with it. It depends if monetary union ends in an organized way or in panic. Main reason should be the unwillingness of Germans and French to finance the southern countries. Here parallels with Spain can be drawn where people in Basque and Catalonia work and have money that will be poured in Madrid's joint wallet and distributed from there, mainly to lazy southern areas. Because of this also separation moods in these two provinces. Andalusia and the rest just don't bother to work. When it comes to massive unemployment then Joann says that since the beginning of the 80ties when they moved to Spain, the unemployment has been high. Sometimes higher, sometimes lower but the 25% it is now is nothing special.
Slideshow Report as Spam

My Review Of The Place I StayedLoading Reviews
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: