Sissejuhatus / introduction

Trip Start Apr 19, 2012
1
6
12
Trip End Apr 25, 2012


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hotel Posada del Valle Arriondas
Read my review - 5/5 stars

Flag of Spain  , Asturias,
Thursday, April 19, 2012

(English version below)

Maja näeb välja nagu pildi pealt meeles. Külast pisut väljas, mäe küljel. Kivikatuse ja luukidega akendega. Hispaania stiilis inglise mugavus. Leti taga istub Nigel, tutvustab ümbrust, kodukorda ja tuba.
Aknast on vaade mägedele. Õhtusöögi tellimise aeg on küll möödas, aga köögis võtab Joann mind siiski jutule. Täna on supp, riisiga täidetud punane paprika ja magustoit. Uurin, kui kaugel on Santa Maria kabel. Polevat kaugel, aga tee pidada olema mudane. Muda mind ei ehmata. Tee kõrvale jääb surnuaed. Muugin ennast sisse, polegi sellist riiul-surnuaeda varem näinud.
Edasi keerab rada mahajäetud majade vahelt metsa. Kabel pole kaugel. Uks on lukus, mulgust piiludes ei paista sees suurt midagi. Rohkem paistab kabeli ukse ees kasvava õõnsa puu seest. Taamal kolisevad lehmade kellad, tibab pisut vihma. Rada kulgeb vahelduva eduga oja kaldal ja oja kulgeb vahelduva eduga rajal. Pole siiski midagi ületamatut. Mets on samblane, sõnajalad rullivad uusi lehti lahti. Pärast tagasi tuppa jõudmist hakkab ladinal sadama.
Alumises fuajees on esialgu probleeme internetiga. Kaaskülastaja Azul teab võrguparooli paremini kui Nigel ise. Täna on majas neli üksik-külastajat ja meid istutatakse ühte lauda, küsides enne igaühelt, kas see ikka sobib. Azul ja keegi vanem inglise proua on siin veetnud juba terve nädala miskisel spirituaalsel kursusel. Azul elab Londonis, pärit on aga poolenisti Prantsusmaalt, isa on Liibanonist. Saabub John, inglise härrasmees, kellele meeldib jalutada. Sarkastilist inglise huumorit kogu söögiaja, teemad vahelduvad rahakogumisest kokanduseni. Lloyd Weber kogus oma varanduse veinisse investeerides. Lendavad laused nagu „mulle ei meeldiks see ühing, mis mind liikmeks võtaks“. Eesti on uudis. Kuigi lisaks tavapärastele küsimustele, kas keel on sarnane vene keelele, ja imestamisele, et meil on kasutusel euro, viivad inglased ise jutu sellele, et suur Vene naaber ei ole midagi toredat ja oleme olnud rahvaste vanglas. Minu ülesandeks on muuhulgas selgitada notariaadi olemust ja sanskriti keele päritolu. Olen esimene eestlasest külastaja.
Toit on maitsev. Kõik kohalik ja mahe. Nigeli koostatud reklaamteksti järgi on 30% toodetud hotellis kohapeal, ülejäänu pärineb ümberkaudsetest küladest või linnadest. Kodulehel on kirjas, et algul olevat kohalikud sellisesse potipõllundusse ja isetegemisse väga umbusklikult suhtunud, kuid Nigelil ja Joannil on õnnestunud suhtumist muuta. Hotellis tehakse ise juustu, siidrit, kasvatatakse köögivilju, olemas on oma mesi, maja ümber jooksevad lambad ja kanad.

Osad mägedes olevad rajad on veel lume all, lumi saabus pärast lihavõtteid.


The house looks excactly as I remember from the pictures. A bit out of the village on the side of a hill, above the valley. With stone roof and shutters in front of windows. English comfort in Spanish style. Nigel sits behind the counter. Introduces the surroundings, house rules and the room to me.
From my room there's a view towards mountains. It's passed the time for ordering dinner but Joann in the kitchen isn't bothered by that. On the menu are soup, red paprika stuffed with rice and desert.
I inquire how far is it to Santa Maria chapel. Not far but the path is supposed to be muddy. Mud doesn't scare me. Next to the road is a cemetery. I step in, I've never before seen that kind of shelf-cemetery.
The path turns into forest between some abandoned houses. The chapel is not far. Door is locked, by peeking in there's not much inside. A lot more can be seen inside a hollow tree which grows in front of the chapel. Cow-bells sound from somewhere, it drizzles a bit. Path follows a stream and stream follows the path, covering it once and a while. Nothing impassable. Forest is mossy, ferns unroll new leaves. When I get back to my room a downpour starts.
Downstairs in the lobby there are some problems with internet at first. Fellow traveler Azul knows the password better than Nigel. Today there are four single rooms occupied and we are seated together. Nigel inquires everyone first if that's okay. Azul and one older English lady have spent here a week already doing some spirituality course. Azul lives in London, but comes partly from France, I guess, her father is from Lebanon. John arrives, an English gentleman who likes to walk. Sarcastic English humor during the whole diner, the subjects range from saving money to cookery. Lloyd Weber made his fortune investing in wines. Sentences like "I would not like the society that would have me as a member" fly over the table. Estonia is something new. The usual: if our language is similar to Russian and wondering about us having euro. But the the English themselves start saying that a big Russian neighbor is nothing nice and we have spent quite some time in the prison of nations. My job is to explain about the essence of notaries and origins of Sanskrit. I'm the first Estonian customer.
Food is delicious. Everything local and eco. According to the information on hotel's web page 30% of the foodstuff is produced in the hotel, the rest is from local farmers or towns. The web page also says that in the beginning the local farmers were skeptical about such gardening and DIY but Nigel and Joann have changed their attitude. The hotel makes it's own cheese, cider, grows vegetables, there's honey, lambs and chicken.

Some trails in the mountains are covered in snow, snow arrived here after Easter.
Slideshow Report as Spam

My Review Of The Place I StayedLoading Reviews
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

kylliki on

Siis on soojem kui siin Hollandis - sel kohal üritab sadada, kuid vahepeal siiski ka päikest. Muinsuskaitse nõuab Kuiva t maja sissepääsu varikatuse lammutamist - rikub Tallinna linnapildi ära! MOTT!

nipitiri
nipitiri on

Muinsuskaitse? Kas 60ndad on juba muinsus?

kylliki
kylliki on

oooo -lambad, mesi ja juurikad...see on ju nagu meil! Kui nüüd Tall LV seda ära ei riku lõplikult

Use this image in your site

Copy and paste this html: