Baskimaa-Astuuria

Trip Start Apr 19, 2012
1
5
12
Trip End Apr 25, 2012


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Spain  , Basque,
Thursday, April 19, 2012

Meri kubiseb laevadest, kui seda paiguti pilvede vahelt paistab. Maandume mägede vahele. Päris kitsas on.
Kusagil peab olema shuttle bus. Vihma ladistab. On rivi taksosid ja paar bussi, mis ootavad turismigruppe. Helistan. Tuleb minna kolmandale korrusele väljavate lendude juurde. Tõesti, saabub pisike buss Goldcar'i sildiga. Olen ainuke reisija. Autoputka pole kaugel. Juht lubab, et pühapäeval on ilusam ilm. Putkas on neiu üllatunud - que rapido! Saame siiski kokkuleppele, et räägime inglise keeles. Inglise keeles ajab neiu segamini sõnad "tühi" ja "täis", müüb mulle täiendava kindlustuse ja ilmselt ühe Hispaania kallima paagitäie bensiini. Saan autovõtme, mingi paberi ja juhise, et auto on pargitud "sinna" ja on rohelist värvi.
Leian käru numbri järgi. "Green" on siiski "gris". Nimi on Fiat Panda. Natuke naljakas on istuda nii pisikeses asjas. Millal ma viimati manuaalkastiga sõitsingi? Türgis?
Vaheldumisi on päike ja paduvihm, millest läbi ei näe. Mäed on kenad, rohmakad, maastik tipitud kollaste õitega. Aeg-ajalt vilksatab liivaseid vahutavate laintega rannasoppe. Suurepärane. Taamal on lumised mäed.
Teen pausi A8-tee 256. kilomeetril. Nii ütleb söögiputka tšekk. Räägin endale hispaania keeles välja võileiva ja cafe latte. Vanamees vaatab leti taga pukil istudes telekast jalgpalli. Teenindajad joovad tagaruumis kohvi, tulevad aga kohe kliendi ilmudes rõõmsalt lagedale.
Edasi ei lähe tee kirjeldusega enam hästi kokku, sest mõnes kohas on teeremont ja
ümbersõit. Kohale jõuab aga probleemideta, kui jätta välja üks edasi-tagasi sõitmine Arriondases. Seda ühte silti pole tõepoolest lihtne märgata.Sea is full of boats when it's possible to see it from between the clouds. We land on a small level place among mountains. It's quite cramped.
Somewhere has to be a shuttle bus. It rains. There's a row of taxis and a couple of busses, waiting for tourist groups. I make a call. One has to go to the third floor where the departures are. Really, there comes a small bus with a Goldcar sign on it. I'm the only passenger. The car rental place is not far away. The driver says that on Sunday the weather will be better. The girl in the rental company is surprised - que rapido! Still we agree to speak English. In English she confuses the words 'full' and 'empty', sells me an additional insurance and probably one of the most expensive tank of fuel in Spain. I get the key and information that the car is 'there' and is green. I find it after the number plate. 'Green' is 'gris', though. It's called Fiat Panda. A bit funny to sit in such a small thing. When did I last drive with manual gear exchange? In Turkey?
Sun and torrents of rain take turns. Mountains are nice, green, the landscape full of yellow blossoms. Now and then there are sand beaches with foamy waves. Great. Snow-capped mountains as a backdrop.
A break on the 256th kilometer on the road A8. So says the receipt of the cafe. I get a sandwich and coffee in Spanish. An old man sits on stool watching football from TV. The staff drink coffee in the back room but show up friendly and immediately when a client comes.
Further on the road does not match with the description so well because there are construction works and detour. I still get to the hotel without problems if a back and forth driving in Arriondas in not counted in. This one sign really is easy to miss.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • Please enter your email address to receive notification

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents