Roosa hommik / pink morning

Trip Start Apr 19, 2012
1
3
12
Trip End Apr 25, 2012


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Estonia  ,
Thursday, April 19, 2012

Pilved on roosad ja linnud laulavad. Hommikuses Lennu jaamas on paras sagimine. Publiku hulgas on Liisa ja pileteid kontrollib Ülle. Tema on aga kas väga tugevalt autopiloodi peal või ei tunne mind lihtsalt ära. Oleks pidanud kiivri pähe panema.
Jälgin läbikobamist mõnevõrra teistsuguse pilguga kui varem. See on neil siin ikka korralik balanseerimine turvakontrolli ja seksuaalkorrektsuse piiril, keskendudes peamiselt jäsemetele.


Clouds are pink and birds are singing. Morning in the airport is pretty busy.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: