Vahemaandumine

Trip Start Jun 23, 2009
1
6
45
Trip End Jul 30, 2009


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Finland  , Southern Finland,
Tuesday, June 23, 2009

Lennujaama kohvikus toimub chai latte saatel esimene sanskriti keele tund ja Estri mõningase kaasabiga lahendan jupi koduseid ülesandeid.
Jagame üksiti ameteid. Kaarle saab lõkkemeistri aunimetuse, minu hooleks jääb sobiva telkimispaiga leidmine. Leemekulbiliigutaja koht jääb lahtiseks.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: