Around Town

Trip Start Nov 11, 2008
1
7
32
Trip End Dec 10, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , New York
Wednesday, November 12, 2008

Nu är vi tillbaka på hotellet efter har vart omkring lite överallt, vi har åkt rundturbuss  och har bla. vart å sett Frihetsgudinnan, Empire State, Wallstreet" å lite annat turistaktigt...
Vi har även vart och skaffa telefoner med amerikanska nummer så nu kan ni nå oss mycket billigare, ring helst mellan kl 19.00- 07:00 vilket blir på för er (01:00-13.00) då är det billigare för oss... dom nummer ni kan ringa är. Martin ( 001

Just nu sitter vi med varsin budweiser i handen och summerar dagen och planer för kväll utegång.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: