Leaving Sweden

Trip Start Nov 11, 2008
1
5
32
Trip End Dec 10, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sweden  ,
Monday, November 10, 2008

Nu är det bara några timmar kvar innan planet styr mot de förenta staterna så de e lite pirrigt i magtrakten men de är en jävla skön känsla. Det är lite svårt att fatta vad som väntar oss men det gör det hela mycket mer spännande.

Jag antar att nästa gång jag skiver är nog när vi hittat till vårt hotell... ha de så länge!

PS. Håll ställningarna i svergie! ;)
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

nikey
nikey on

Re: Hälsningar från alcatraz
Good to know! ;)

Use this image in your site

Copy and paste this html: