Del 4 - Tabben

Trip Start Nov 11, 2008
1
4
32
Trip End Dec 10, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sweden  ,
Friday, October 24, 2008

Testar och lägga ut ett filmklipp för att se hur det funkar, filmen visar hur enkelt man räddar livet på Anders...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaha då va en del utav valutaväxlingen klar för några av oss... de va ju en tabbe att vänta så här länge med att växla...typiskt att dollarn skulle stiga så kraftigt just nu. 7,97 ligger kursen nu... fi###a!

Imorgon ska vi träffas för att fortsätta planeringen men de känns som vi har allt under kontroll... Just nu väntar man bara att få åka iväg från tråkiga dystra svergie... bara 18 dagar kvar! Wiiiiiiiiiiiie!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: