Del 2 - Resan närmar sig

Trip Start Nov 11, 2008
1
2
32
Trip End Dec 10, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sweden  ,
Wednesday, September 10, 2008

Ok, nu börjar vi närma oss, om två månader bär det iväg...wiiiiiii!
Daniel och Anders har fixat boendet i New York, de ska tydligen
ligga ett hostel på Manhattan som passar oss perfekt. Detta återstår
att se...

Vi har även införskaffat oss en videokamera som vi planerar att använda
flitigt. De som återstår att fixa nu är lite reseförsäkringar och att alla har
giltliga pass. Sen så ska allt vara klart.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: