Apr 06, 2011

Trip Start Aug 09, 2010
1
110
160
Trip End Aug 15, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Senegal  , Fatick,
Wednesday, April 6, 2011

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Annie on

Van 12 tot 21 april hebben we met Katrien en Nik een eindje meegereisd. We aten o.a. in dit restaurant: Belgisch in de naam, Senegalees in de keuken. We mochten ondervinden dat reizen in Senegal vlot gaat, alhoewel het soms beter is naast de weg een route te volgen dat op de weg....wegens teveel putten. Onze eerste kennismaking met Afrika is goed bevallen. Katrien en Nik hebben onze vakantie fantastisch voorbereid en we hebben genoten van al het nieuwe en onbekende, maar nog meest van het terugzien van onze bekenden.
mama Annie ( en papa Jan)

Use this image in your site

Copy and paste this html: