Steencirkel mysterie

Trip Start Aug 09, 2010
1
108
160
Trip End Aug 15, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Senegal  , Kaffrine,
Tuesday, April 5, 2011

Na een kleine week doorgebracht te hebben bij oude bekenden in Kedougou, is het tijd om verder richting kust te trekken. We hebben namelijk voor de eerste keer tijdens de reis een tijdsschema waar we ons aan moeten houden. Op 13 april komen mama Annie en papa Jan aan in Dakar om ons een tiental dagen te vergezellen op Senegalese bodem en om alles vlot te laten verlopen, willen we graag het terrein al gaan verkennen. Op weg naar Dakar passeren we samen met de Peace Corps Volunteers Daisy en Chuck eerst nog langs het dorpje Keur Albé. Om daar te geraken moeten we een tiental kilometer piste volgen die naar Europese standaarden geen weg te noemen is. Na een half uur navigeren door velden, los zand, kleine dorpjes en uitgedroogde riviertjes slagen we erin om Keur Albé te vinden. Keur Albé is één van de vele plaatsen in de regio waar steencirkels te vinden zijn. In de grensstreek tussen Senegal en Gambia, ten noorden van de rivier de Gambia, zijn er een duizendtal van deze steencirkels te vinden. De monolieten die de cirkels vormen, kunnen tot drie meter hoog zijn en stammen uit de prehistorie. Wie, wanneer en waarom de cirkels ontworpen zijn, is echter onbekend. Zulk een mysterie is altijd een kleine omweg waard.

Vervolgens houden we ons een week bezig met de plaatsen te bezoeken waar we mama Annie en papa Jan mee naar toe willen nemen. We bekijken of het reisplan te doen is binnen de gegeven tijd en bezoeken verschillende hotelletjes en aubergines om bij de beste keuzes een kamer te reserveren.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: