Het minder groene Kedougou

Trip Start Aug 09, 2010
1
107
160
Trip End Aug 15, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Senegal  , Kédougou,
Friday, April 1, 2011

In Senegal willen we graag een bezoek brengen aan onze vrienden van de Peace Corps in Kedougou. De kortste weg daar naartoe is via een nieuwe weg die rechtstreeks vanuit Bamako via Kita loopt. Het enige probleem is dat de weg nog niet overal afgewerkt is en dat er nog twee bruggen onder constructie zijn. We besluiten het er toch op te wagen. Gelukkig blijkt alles nog goed mee te vallen. Het grootste deel van de weg is reeds verhard en voor de overige stukken zijn er goede omleiding die gebruikt worden door de vrachtwagens. Eén rivier, namelijk de Bafing, mogen we passeren met toestemming van de Japanse werfleider via de tijdelijke dienstbrug nadat om 5 uur de werken voor die dag afgelopen zijn. Bij de Falémé-rivier, die de grens vormt tussen Mali en Senegal hebben we minder geluk en moeten we effectief door de rivier rijden. Maar ook dit blijkt van een strooien dakje te lopen aangezien er niet veel water meer is. Op deze manier geraken we dus op twee dagen vanuit Bamako in Kedougou, een afstand die ons in het heengaan 7 dagen heeft gekost.

Bij aankomst in Kedougou worden we verrast. We verheugden ons om terug te keren naar de frisse streek met veel groen,  die we vijf maanden geleden aantroffen. Dit leek ons wel aangenaam na de intense hitte van de afgelopen weken. De streek is echter sterk veranderd sinds november. Het is veel droger en warmer dan we dachten en van het groen schiet niet veel meer over. Maar het is altijd leuk om oude bekenden weer te zien. We maken een uitstap naar de waterval in Segou, waar we destijds mee geholpen hebben bij het aanleggen van het pad. Gelukkig valt er hier wel wat verfrissing te vinden. We zien dat het kampement en het wandelpad naar de waterval succes hebben, wat ook leuk is om te zien.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: