Inauguration koncert i DC

Trip Start Feb 11, 2008
1
20
24
Trip End Mar 03, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , District of Columbia
Monday, January 19, 2009

Lidt billeder fra koncerten for Barack Obama i DC d. 18. Januar.
Vi forsøgte at komme op i foran, men det var umuligt da der simpelthen var så mange mennesker! Så vi så det på storskærm.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • Please enter your email address to receive notification

Use this image in your site

Copy and paste this html: