Caribbean coast! Cartagena

Trip Start Feb 25, 2012
1
50
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Colombia  ,
Friday, August 3, 2012

English translation is below

CZ: Voda… led… větrák… klima… dejte mi něco z toho, a hned, nebo tady zdechnu…! Jako běžní evropané z mírného pásu tady zažíváme skutečná muka. Ten nasycený vlhký horký vzduch znemožňuje vašemu tělu se přirozeně potit a mučí vás ve dne v noci. Něco podobného jsme již kdysi zažili v jihovýchodní Asii, a i přesto, že vám někdo bude tvrdit, že si zvyknete, tak mi si tedy rozhodně tehdy nezvykli, a pochybujeme, že se nato zvyknout dá.

Na hotel s klimou nemáme, takže se potíme v obyčejném s větráky, které vždy a všude valí naplno. Bez nich by tu byla jakákoliv uzavřená místnost nesnesitelná pro bytí. I tak není větrák všemocný. Krom jednoho standartního jsem na noc do pokoje přetáhl ještě jeden z chodby, umístil je oba hned u postele a i přes kravál, co dělají, je nechal valit celou noc na plné pecky přímo na nás. Přesto nám bylo vedro, a nemohli jsme spát. Vítejte v Karibiku na severu KolumbieJ

Cartagena je miliónové město, hlavním přístavem Kolumbie, a zejména v minulosti jedním z nejvýznamnějších bodů celé Jižní Ameriky. Byla to právě Cartagena, kam připluli první španělští dobyvatelé a zde začala dlouhá éra španělské nadvlády nad tímto kontinentem. Cartagena dlouhá léta sloužila jako hlavní španělský přístav, přes který proudily obří zásoby všeho možného, co se v Jižní Americe vyplundrovalo a mířilo do Evropy. Značné byly zejména zásoby zlata. Není tedy divu, že Cartagena byla v očích pirátů (piráti z Karibiku) velmi výhodná kořist, proto byli Španělé donuceni vybudovat kolem města ohromné ochranné hradby, které jsou dodnes dominantou města. Krom hradeb má historické centrum mnoho památek, které pamatují španělskou koloniální dobu. Až na to horko jsme si náš čas v Cartageni užili. Vandrovali jsme městem, hledali poklady-geocaching (mimochodem zde to byl největší úlovek, co se rozměrů týče, jaký jsem kdy našel), užívali si památek a chlastali předražené studené pivo, kde sme se jen hnuli. Nic jiného člověku ani nezbyde, pokud se tu nemíní uvařit. V takovém klima je těžké vykonávat nějakou náročnou fyzickou práci nebo aktivitu. Je vidět, že ani místní, kteří to jistě snášejí lépe, se do ničeho extra nehrnou. Je tu však jedna práce, kerá se dělat dá. Rybáři tu z moře ručně stahují sítě a loví tak ryby. Chvíli jsem jim i pomáhal. Je to vážně makačka. Člověk ale stojí většinu času po pás ve vodě, takže se to dá. Dlaně jsou ale z lana později zedřené do krve. Tedy alespoň moje byly. To jem si však uvědomil až později, hlavně večer, kdy byly jeden mozol a hořely mi bolestí. No jo, už pů roku si jen tak cestujeme, žádná práce, tak co bysme chtěli, že?:-)

Rybáři nám za pomoc nabízeli večeři, my se však potřebovali co nejrychleji odklidit do stínu knajpy a natankovat do sebe další dávku studeného moku. Takže jsme poděkovali a byli jsme alespoň rádí, že jsme byli něco platni. Zas tak moc toho neulovili, a tak jsme jim nechtěli ujídat z jejich koláče. Za tu námahu to asi žádný extra výdělek taky není…

EN: Cold water…, ice..., air-condition... give me some of that, right now, or I die here soon! As a Europeans from mild climate it is really tough for us to be here. The hot air with high humidity does not let your body sweat naturally and you suffer of that through day and night. We experienced this once already in Southeast Asia, and even though that someone claims that you can get used to, we did not , and we doubt that anybody would be able.

Cartagena is a big city with over a million of inhabitans, the main port of Colombia, and particularly in the past one of the most important points throughout South America. It was Cartagena, where Spanish conquistadors first arrived and here began a long era of Spanish domination over the continent. Cartagena served for many years as the main Spanish port through which flowed great amount of goods out of South America, and headed to Europe. Considerable was particularly gold. No wonder that Cartagena was target of pirates, so the Spaniards were forced to build up around the city defensive walls and forts, which still dominate the town. In addition, the historic center has many monuments that remember Spanish colonial period. Aside from heat we enjoyed Cartagena. We wandered the town, did geocaching (btw here was the largest cache, I have ever found), admired all the sights and drank overpriced cold beer, wherever possible.

In such climate it is difficult to do any demanding physical work or activity. It is obvious that even locals don´t rush extra with anything here. But there is one hard work which can be done. Fishermen pull out manually their fishing nets from sea and this is the way how they fish. We helped them for a while. It is really hard work, but most of the time you are half your body in water, so it is quite ok. But the hands are almost bloody from the rope and paintfull. At least mine were. Well, we have been just traveling for 6 months, no work, so no wonder, right? :-)

Fishermen offered us dinner for our help, but we needed refuel our boddies by cold beer as quickly as possibleJ So we thanked them and were glad that we could help them at least little bit. They did not have much fish, so we did not want take piece of their thiny cake. This is probably no extra income for that effort…
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Felipe on

I recomend You going to playa blanca and islas del rosario just 30 minutes from cartagenas port. Then if you are heading to Santa Marta, you have to go to Tayrona National Park, paradise beaches. And if you have more time you need to do the 5 day treck to (ciudad perdida) or the Lost city of tyronas.

Use this image in your site

Copy and paste this html: