Zona del Cafe

Trip Start Feb 25, 2012
1
49
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Colombia  , Quindio Department,
Monday, July 30, 2012

English translation is below

CZ: Naše další destinace v Kolumbii bylo Salento, příjemné místečko v zelených kopcích plných kávy. Ano, byli jsme v tzv. zona del cafe - kávové zóně, kde se pěstuje nejvíce kávy v célé této zemi. Kolumbie je 4. největším exportérem na světě, a zajímavostí jistě je, že kává je po ropě druhou nejčastěji obchodovanou komoditou na světě. Krom produkce kávy je Salento vyhledáváno turisty ještě pro jednu zajímavost. Vlastně dvě. Mimoto, že je samotné Salento velmi pěkné malé městečko s mnoha kolumbijsky typickými barevnými domky, nachází se zde prapodivné palmové stromy, jaké rostou jen na několika místech na světě. Jsou obrovské s tenkým kmenem a drobnou korunou nahoře. Rostou v nádherném prostředí zelených travin a zalesněných kopcích vlhkého tropického lesa.

Hned po příjezd do Salenta jsme se na náměstíčku dali do řeči s jedním mladým Kolumbijcem, který nám posléze nabídnul pokoj v jeho domě, kde žije se svojí americkou přítelkyní. Zůstali jsme u nich nakonec celé tři dny.

Salento je velmi turistické místo, oblíbené jak samotnými Kolumbijci, tak zahraničními turisty. Nedělní odpoledne, kdy jsme přijeli, bylo velice rušné, ale fajnové. Následující celý den jsme strávili v doprovodu dalších batůžkářů na treku v údolí zvaném Cocora, kde se vyskytují již zmíněné palmy. A také jsme zde objevili místo, kde jsme měli možnost spatřit ten největší počet drobných kolibříků, co jsme kde kdy viděli. Vyfotit toho šíleně rychlého a neposedného ptáčka je téměř až nemožné. Jedněm Holanďanům se ho podařilo zvěčnit za letu, o což jsme se všichni hezkou chvíli snažili. Doteď zatím marně čekáme na email s fotem, který nám slíbili poslat. Asi si to rozmysleli a naznali, že je ta fotka příliš cenná, než ji někomu jen tak posílat. Co bylo trochu otravné, bylo místní klima. V lese na treku bylo takové horko s vysokou vlhkostí, že sme do kopců málem padli. Ač už se zase malinko vzdalujeme od rovníku směrem na sever, zdá se, že čím blíže Karibiku, tím to bude s nesnesitelnou vlhkostí horší. Nemýlili sme se. Náš příští blog ze severu Kolumbie o tom popovídá více.

Druhý den jsme strávili návstěvou kávových plántáží. Na jedné z farem se nás ujal jeden starší moc milý pán, majitel farmy, a provedl nás celým procesem produkce kávy, od práce s kávovými keříky, až po horkou kávu na stole, kterou nám paní domácí připravila z námi nasbíraných kávových bobulí. Zakoupili jsme si několik balení právé kolumbijské kávy, a doufáme, že ji ve stejném stavu aroma dovezeme domů babičce, která kávu miluje, až na stůl…

EN: Our next destination in Colombia was Salento, a pleasant village in the green hills with coffee plantations. Yes, we came into zona del cafe - coffee zone, where most of the coffee throughout the country is grown. Colombia is the fourth largest exporter in the world, and certainly interesting is that coffee is after oil the second most traded commodity in the world. In addition, not only because of coffee production is Salento popular among tourists. There is one more thing. Actually two. Firstly Salento itselfs is very beautiful place to just hang out for a day or two with many typical Colombian colorful houses. Secondly, it is also the place where wax palm trees are found - strange palms which grow only in few places in the world. Their thin trunk is very long and has small crown on top. They grow in a beautiful green grass and hills with moist tropical forest.

Immediately after arrival in Salento we met and had talk with one young Colombian guy on the square, who offered us then room in his house where he lives with his American girlfriend. In the final we stayed by them all three nights.

Salento is a very touristy place, very popular both by Colombians and foreign tourists. Sunday´s market, when we arrived, was very busy, but nice. We spent following day in the company of other backpackers and did a trek in Cocora valley where wax palms grow. We also found a place where we could spot the largest number of small hummingbirds, we've ever seen. Take pics of this insanely fast and restless bird is almost impossible. One Dutch guy managed to take great shot of one bird in flight. Until now, we are still waiting for an email with this picture, which he promised to send us. Maybe he changed his mind that the photo is too valuable to just send someone. What was a bit annoying was the local climate. There was very hot with high humidity on the trek in rainforest. Although we are again slightly moving away from equator towards the north, it seems that the closer to Caribbean, the worse with humidity.

The next day we spent visiting coffee plantations. We walked down the valley and stoped at one farm and one very nice older gentleman, the owner of the farm showed us whole proces of coffee productions. He took us through all from coffee plants to hot cup of coffee that was made from berries what we picked. We bought a few packs of Colombian coffee here, and we hope that in the same condition of aroma we will delivery it home for our grandmother who loves coffee…
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: