Surfing in Mancora

Trip Start Feb 25, 2012
1
40
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Peru  ,
Monday, July 2, 2012

English translation is below

CZ: Noční bus do z Trujilla do Mancory byl přesně takový, jaký nemáme rádi. Jak už jsem nastínil v předchozím blogu, některé noční spoje jsou krátké, takže člověk nemá čas se ani vyspat. Vyjížděli jsme v 10 večer, a už v půl páté ráno jsme byli na místě. Nevyspalí, unaveni, jsme byli hned při výstupu z busu přepadeni kupou otravných rikšáků, kteří se o nás div neporvali. Jednomu mladému hejskovi zřejmě ujely nervy, popadl naše krosny, naložil je s drzostí k sobě do rikšy a tahal nás dovnitř. Tak jsme si řekli, že tenhle drzoun si od nás žádné koruny nezaslouží, a nalodili se k jinému, rozumnějšímu rikšákovi. Ten nás vezl do smluveného hostelu. Ve finále stál víc, než nám on nasliboval (tak už to tu chodí, rikšákovi člověk může věřit tak akorát každé páté slovo), ale vypadal slibně a s majitelem jsme nakonec domluvili na ceně, kterou jsme chtěli platit my.

Mancora je údajně neojblíbenější a nejnavštěvovanější přímořské letovisko v Peru, na samotném severu země dvě hodiny od hranic s Ekvádorem. Kdo by však čekal krásné letovisko jako vystřižené z plakátů by se velice mýlil. Vlastně nechápeme, co je tu na tomto místě tak úžasného. Písečná pláž je tu vcelku pěkná, vlny na surfování slušné, to ano, ale prostředí kolem, a hlavně město samotné je víc než ubohé. Lidé tu žijí hrozně. Mám na mysli jejich domy.  V mnoha případech jsou to spíše chlívky než domy. Přitom lidé tu vypadají slušně, chodí pěkně oblékaní, mají moderní auta, jistě tu finančně nestrádají. Ale doma si pořádek udělat neumějí. Bordel, kam se člověk podívá. No jo, holt sme u moře. Vážně bude něco na teorii, že u moře jsou lidé nepořádní a nestarající se o tom, v čem a kde žijí. Peru je toho názorným příkladem. Jestli Mancora je skutečně nejlepší resort, co tu v Peru mají, tak je to hodně slabé. Pár dní je tu fajn, ale na týdenní dovolenou bych sem určitě nejel. (PS: blog právě píši na pláži v jednom z mnoha ekvádorských přímořských letovisek, a je to tu o 200% lepší, na všech frontách).

Mancora je také, tak jako předchozí navštívené Huanchaco, rájem surfařů. Půjčují tu prkna za pár babek na celý den, tak jsme se rozhodli to vyzkoušet. Dvě hodiny jsme se v doprovodu mnoha surfařů plácali na vlnách, bili se s nimi, ale nic mimořádného jsme na prknech nesvedli. Popravdě, nebyli jsme schopni se nato pořádně ani postavit. Byli jsme poněkud zklámáni, ale ne poraženi. Po obědě jsme si zaplatili instruktora, neboť jsme si ráno všimli, že i ti nezkušení byli s instruktorem schopni toho na prknech svést mnohem víc než my. Dostali jsme pilotní instruktáž na pláži a pak už se šlo do těžkých vln. A hle, s instruktorem to najednou šlo jako po másle. Sám jsem tomu nemohl uvěřit, ale hned první vlnu jsem chytnul úplně úžasně a jel na ní několik metrů. Postupně to šlo lépe a lépe a během dne jsme si docela dobře zajezdili. Ač naprostí nováčci. Ukázalo se totiž, že celý zakopaný pes je jen ve správném a bleskovém nástupu na vlnu. Jak člověk chytne rychlost, není už takový problém se na prkně udržet. Ono totiž na vlně drží samo. Zpočátku jsme na ně z lehu skákali velice nemotorně, a i přesto jsme se na něm byli schopni udržet. Pomoc instruktora je neocenitelná, neboť je to právě on, kdo vám pomůže získat velice nutnou počáteční rychlost tak, aby vás vlna udržela. Hypne vás do vlny a pak už je jen na vás, jak dlouho se na vlně dokážete udržet. Ve finále to byl tedy super zážitek a my měli dobrý pocit z toho, že přece jen nejsme nemehla, jak jsme si původně mysleli, a že surf je věc, kterou bychom se byli asi schopni naučit. Pravdou však je, že bez pomoci instruktora je velice těžké získat dostatečnou rychlost a na vlnu se dostat.

Nicméně, po dni stráveném na prkně byla naše těla totálně spálená od slunce a zbitá jako po skládání vagónu uhlí. Neuvěřitelně náročná aktivita. Je to prakticky nekonečný boj s vlnami. Kousek se svezete a pak únavně pádlujete ležíce na prkně zpět do vln. A zkoušíte to znovu a znovu. Ve finále jste už tak unaveni, že nemúžete ani ruce zvednout. Už chápu, proč jsou všichnu surfaři namakaní jako největší kulturisti. Jsem od přírody příznivě nakloněn všem možným sportům a aktivitám, ale nejsem si jist, zda by surf byl něco pro mě. Zdá se, že je to celé jen o pádlování, dlouhém čekání na nejlepší vlnu a pak snad někde na konci krátká chvilka jízdy, když se to povede.

Po dvou dnech pobytu v Mancoře se naplnil náš čas v Peru a my mířili busem do další země, do Ekvádoru. Ekvádor byla už od mého dětství moje vysněná destinace. Vlastně ani nevím proč. Asi proto, že už samotné slovo Ekvádor zní exoticky, je to z domova daleko, a nikdy jsem pořádně netušil, co mě tam může čekat. Jedu tedy v ústrety naplnění svého jednoho dětského snu!:-)

 Peru pod čarou.

V Peru jsme strávili 25 dní, o několik méně než jsme původně předpokládali. Peru je pro většinu cestovatelů destinace číslo jedna v Jižní Americe. Především díky ruinám Inků a bohaté historii. Je to první země Jižní Ameriky ze které máme smíšené pocity. Asi jsme měli příliš velká očekávání. Incká historie, ruiny a vše kolem toho je skutečně úžasné a rozhodně hodné navštívení. To bezesporu. Tak jako i přírodní bohatství země, od Amazonského pralesa, přes velehorské štíty až po pouště severního Peru. Co nás však neoslovilo, je místní architektura a způsob jakým lidé žijí. Jak už jsem naznačil v případě Mancory, většina domů v Peru, ať se podíváte, kam se podíváte, jsou v desolátním stavu, připomínají novodobé ruiny. Jestli to tak půjde dál, za chvíli se nebude do Peru jezdit na incké ruiny, ale na ty z 21. století. Lidé tu bydlí vážně příšerně. U moře nejhůř. Ale i v horách to nestálo za nic. Jediné místo, kde měli lidé vcelku pěkné domy, bylo Cusco, centrum inckých ruin a nejnavštěvovanější místo v Peru. Nechápeme co se tu s lidmi děje. Je vidět, že peníze tu lidé mají. Chodí slušně oblékaní, jezdí v moderních autech, chodí do restaurací na drahá jídla. Ale dům mají na spadnutí a kolem domu to nevypadá o nic líp. Bude to zřejmě v jejich mentalitě. Mají tu zajištěný stálý přísun peněz z turismu, tak se nestarají. Peníze schovávají zřejmě pod polštář a kašlou nato, co bude s jejich domem. Asi brzy spadne. Tak si postavý nový. Takový máme z Peru dojem. Lidé jsou tu mnohem více vázanější na business plynoucí z turismu, než kdekoliv jinde, Jsou tedy otravnější v nabízení všeho, co se dá. Turismus je viditelně kazí. Peru by se mělo na pár let úplně bojkotovat, aby se tu lidé vzpamatovali, a udělali si aspoň pořádek doma na dvoře. Myslím to v dobrém, v dobrém pro ně. Lidé jsou tu totiž jinak velice milí a přátelští, tak jako jinde v Jižní Americe. Turistický ruch je skutečně zlá věc. Pro lokální ekonomiku věc dobrá, pro životní prostředí a výchovu lidí určitě věc špatná. Další věc, co nás na Peru zklamala, byla informovanost o památkách. Nikde na ruinách nenajdete informační tabule, vysvětlivky nebo něco o archeologickém nalezišti. Před vstupní bránou čekají průvodci, takže když se chcete něco dozvědět, musíte si zaplatit guida.

Co je však na Peru obdivuhodné je silniční infrastruktura. Je vidět, že se buduje ve velkém. Stát má zřejmě peníze a nebojí se je investovat. Kéž by se nebáli i lidé, a opravili si své privátní domy.

Myslím si, že většina turistů, kteří do Peru přiletí na krátkou dovolenou a zase hned odletí, si udělají zřejmě o Jižní Americe úplně jiný, mylný obrázek, než by si tento kontinent zasloužil.

EN: The night bus from Trujillo to Mancora was exactly the one what we don´t like. Some short night bus rides are not enought long to have proper sleep. We left Trujillo at 10 pm and were waken up at 4.30 int morning in Mancora. We were immediately been atacked by rickshaw´s drivers who tried to offer us their ride and accommodation. One young guy grabbed our backpacks, put them to his rickshaw and insisted us to go with him. So we saids, this one won´t get any penny from us and went with another rickshaw´s driver. He took us to one hostel, which cost more than he promised. But hostel looked good and finally we dealed with owner the price what we were willing to pay.

Mancora is far the most popular and most visited seaside resort in Peru, in nothern Peru just 2 hours drive from Ecuador. Who would expect some beautiful beach resort like from the best pictures, would be really disappointed. Actually we did not get what is so „best" here. The sandy beach is nice, surfing waves good, but the enviroment and the city itselfs is horrible. The poeple live here very bad. I am talking about their houses. They are very poor, look more like ruins. But people go decently dressed, they drive modern cars and make good money here.

Well, we are by the sea. There must be really something true on the theory that people living by the sea are unkempt and unconcerned about what and where they live. Peru is the proof of it. If Mancora is truly the best resort, what is found in Peru, so then it's very bad. A few days stay here is fine, but I would not like to have here whole week vaccation. (PS: I´m just writing this blog on the beach in one of many Ecuadorian coastal resorts, and it's 200% better here than in best peruvian beachresort).

Mancora is also, like the previous visited Huanchaco, a paradise for surfers. The surfboard can be rented here for a few bucks for the whole day, so we decided to try it.

For two hours accompanied by many surfers we were struggling with the waves.  In fact, we were not able to even stand up properly on the board. We were somewhat disappointed but not defeated. After lunch, we paid for an instructor, because in the morning we noticed that even those inexperienced surfers with instructor were able perform better surfing than we could. We got a pilot briefing on the beach and then went into the heavy waves.

And behold, with the instructor it went suddenly like clockwork. I could not believe myself, but when I took first wave I could do surfing immediately for few meters. Gradually it went better and better during the day. We figured out that the point is only in the right and blitz jump on the wave. When you have a speed on the wave than is much easier to keep balance on the board. The wave keeps your board moving straight forward. Instructor´s help is significant as he is the one who helps you get very important starting speed. We had a great day with new experience. In the finals, we had a good feeling that surfing is something that we would be able to learn. But the truth is that without the help of an instructor is very difficult to get enough speed and get on wave.

However, after a day on board our bodies were completely burned from the sun and very exhausted as after loading wagon of coal by hand. Incredibly challenging activity. It is virtually endless struggle with the waves. You surf a wave and then tediously paddle lying on the board back into the waves. And try it again and again. In the finals, you're so tired that you can not even put your arms up. I understand now why every surfer looks like greatest bodybuilder. I am naturally interested in all sorts of sports and activities, but I'm not sure if the surf would be interesting for me. It seems that it's all about paddling, a long wait for the best wave and then maybe the wave ride which is mostly short moment.

After two days in Mancora our time in Peru was fulfilled and we headed by bus to another new country, into Ecuador. Ecuador has been my dream destination since my childhood. Actually, I do not know why. Probably because the word Ecuador itselfs sounds exotic, it's far from home, and I never really knew what might await me there. So I'm going to come true one of my child dreams :-)

Peru in few words

We spent in Peru 25 days, a bit lesser than we expected. Peru is the number one destination in South America for most travelers. Thanks to Inca ruins and rich history. Peru was the first country in South America from which we had mixed feelings. Perhaps we had too high expectations. Inca history, ruins and everything about it is truly amazing and worth visiting. This is undoubtedly. As well as natural wealth of the country, from the Amazon rainforest, over the mountain range of Cordillera Blanca to the desert of northern Peru. What we were a bit dissapointed, however, was the local architecture and the way of people´s live. As I mentioned already about Mancora, most houses in Peru, wherever you look, are in very pour conditions, reminiscent of modern ruins. If it goes this way we would later go to watch into Peru not Inca ruins from 16th century, but to those from 21th century. People live seriously awful. We do not understand what is going on here with people. It´s evident that this is not about money. People go decently dressed, drive modern cars, and go to eat to expensive restaurants. But their house are horrible and around the house it does not look any better. Only place where some nice houses are found are in Cusco. It's probably in their mentality. They are sure about steady flow of money from tourism, so they don´t care. Peruvians seemt to be more interested in tourism business, so they make treir effort to offer to tourists everything and everywhere. Peruvians are overall very nice and friendly, as elsewhere in South America. But tourism has bad impact on them. Tourism is indeed a bad thing. Good for local economy but very bad for environment and education of people. Another thing that disappointed us in Peru, was information about archeological sites. There is nowhere found any information board or sign with any comments concerned the archaeological site. There are always many guides waiting beofre the entrance gate d, so if you want to learn something, you have to pay a guide.

But what is remarkable is the Peruvian road infrastructure. It´s seen that great projects are currently being built. Goverment apparently has money and is not afraid to invest. I wish Peruvians are not afraid to invest too and would rebuilt their private houses.

I think that most of the tourists who arrive to Peru just for a short vacation and fly again soon away, probably get different view of South America than they would get in any other country.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: