Wine capital of Argentina

Trip Start Feb 25, 2012
1
18
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Argentina  , Mendoza,
Thursday, April 12, 2012

český překlad dole / Czech translation belowEN: Just two hours took us the travel from Upsallata to Mendoza, the wine capital od Argentina, the city which has nearly one milion inhabitans. Mendoza experienced devastating earthquake in 1860 when most buildings crashed down, so no suprise, there is lack of any historical buildings. As react to fact that Mendoza lies in high risk eartquake zone, city was rebuilt with wide avenues what is now Mendoza renowned for. But now Mendoza is first of all the biggest wine producer in Argentina. Very popular activity is wine tasting and vineyards visiting. Everybody and everywhere offers here popular wine tours. First we were thinking about that, but later figured out and realized that maybe we know more about wine, especially from our one year stay and work in New Zealander´s wine proces production and also froum South Moravia where we used to come to help our friend to harvest wine, than we would learn while taking part the tour. So we stayed calm, left all these tours behind and saved one day which we will need later in Buenos Aires, where we plan to stay longer.

Truly, in the big city how Mendoza is, we hardly could find any sight or even church. On the other hand, there is huge city park called San Martin on the western side of city, which should not be missed. In the end we spent wandering the park almost our entire stay in Mendoza. There are found many lakes, walkinng trails, sportgrounds, eg. football stadium where World Cup in 1978 was hosted, ZOO (the biggest in Argentina) and other. The whole park was this day occupied by many busy runners. First we did not know what was happening, but later we found out, that there will be International Marahon held in few days. So it looked like whole Mendoza will take partJ

CZ: Po dvou hodinách cesty z Upsallaty jsme dorazili do Mendozy, miliónového hlavního města stejnojmené provincie na západě centrální části Argentiny. Mendoza byla v roce 1860 zemětřesením prakticky srovnána se zemí, proto není divu, že tu chybí jakékoliv historické památky. Naproti tomu se město vyznačuje širokými ulicemi, které tu vystavili v reakci na toto zemětřesení. To aby se jim prý pro příště snázeji vyklízeli trosky domů. Mendoza je však známá především produkcí světového vína stejného jména. Velice oblíbenou aktivitou a lákadlem na turisty jsou tůry po vinařských sadech a sklípcích. Všichni a všude vám to tu nabízejí. Zprvu jsme o tom přemýšleli, ale pak jsme s chladnou hlavou naznali, že toho o víně, z našeho pobytu na Zélandu, kdy jsme téměř rok pracovali ve vinařském průmyslu, a také z jižní Moravy, kam jezdíme pomáhat kamarádovi se sklizní vína, možná víme víc než bychom se na tůře dozvěli. Tal jsme si s klidným svědomím nechali na všechny ty „lákavé" tůry zajít chuť a ušetřili tak den, který se nám bude velice hodit v Buenos Aires, kde jsme měli v plánu strávit delší dobu.

Skutečností však je, že v tak velkém mestě, jakým Mendoza je, jsme krom jednoho kostela (a ten nebyl nic moc), nenašli jedinou historickou budovu nebo památku, která by za něco stála. Naproti tomu tu mají obří park San Martin, který určitě stojí za návštěvu. Ve finále jsme v něm strávili celé odpoledne. Nachází se v něm spousta jezírek, pěších cest, sportovní hřiště, jako například fotbalový stadion, který zde hostil World Cup v roce 1978, ZOO (největší v Argentině) a další. Celý park byl toho dne plný horlivých sportovců všech věkových kategoriíí.  Nechápali jsme zprvu, co se tu děje. Až později jsme si všimli, že zanedlouho se tu běží mezinárodní maraton. Tak to vypadá, že se zůčastní celá MendozaJ
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: