Autostop over Andes with hike to Aconcagua!

Trip Start Feb 25, 2012
1
17
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Argentina  , Mendoza,
Tuesday, April 10, 2012

český překlad dole / Czech translation below 
 
EN: Our next journey led back to Argentina. From Santiago, we wanted to travel somehow to Mendoza, Argentina, on the other side of the Andes. There stands in the way already mentioned giant Andean ridge of mountains with the highest mountain in South and North America, Aconcagua (6962 m). Even if the buses run normally, and actually the road from Santiago to Mendoza is one of the main transport corridors between Chile and Argentina, we decided to try our luck here and hitchhike this entire journey, over the highest ridges of the Andes. And it was really very easy. After a short ride, when very nice old man took us few miles out of town, we raced straight up into the hills And sticking to the windshield in a giant truck with friendly Chilean truck driver. Rather than racing, I should mention that we crawled, as the road rised steeply from the sea almost to the height of 3200 meters, where is the border to Argentina and Aconcagua National Park. Here we thanked our truck driver and got off and went on a two-hour trek to see Aconcagua in all its glory. However we could watch the mountain only in a part. Weather that day was not good enough. The majestic mountain was most of the time half in clouds. Fortunately, we could see something and trek itself was definitely worth to do. Immediately we remembered that we had a similar situation about 8 months ago on the other side of the globe in Alaska, where we stood under the highest mountain in North America Mt.McKinley, and it was also hidden in the clouds. So the highest american mountains are not wished us to see. On the other hand, we stood already under Mt.McKinley, Aconcagua, Everest (which  we could btw enjoyed in absolutly beautiful clear sky years ago), so now only Elbrus and Kilimandjaro await usJ
We were lucky enough that we got another ride just immediately after leaving Natioanl park trail and not had to wait long, because rain just began. This time we got ride by a married couple from Buenos Aires who was here on vacation, and as they told it was their first vacation after 20 years, sort of second honeymoon, they said. Although our Spanish is still moreless very basic, we had over two hours very live talk with them, that we could not believe ourselves how the words were coming from our mouths.They were so nice that we they brought directly to the campsite in Uspallata where we wanted to stay for a night.
Nextda we made a day trip in Upsallata  and around and stayed one more  night in camp. Since the public transport is poor here, we did all on foot. The weather cleared again, so we had a nice day. And should be mentioned, that Upsallata is the place where movie Seven Years in Tibet with Brad Pitt was filmed. The town in fact still profits from the movie. A part of Tibet is really seen here.

CZ: Naše další cesta vedla opět do Argentiny. Ze Santiaga jsme se chtěli nějak přepravit do Mendozy, argentinského města na druhé straně And. V cestě nám stál již zmíněn obří hřeben andských velehor s nejvyšší horou jižní i severní Ameriky, Aconcaguou (6962m). Ikdyž tu bežně jezdí busy, a vlastně silnice ze Santiaga do Mendozy je jedním z hlavních dopravním koridorů mezi Chile a Argentinou, rozhodli jsme se tady zkusti štěstí a dát si to stopem. Celé přes nejvyšší hřebeny And. A šlo to skutečně velmi snadno. Po jednom kratším stopu, kdy nás jeden hodný děda svezl několik kilometrů za město, jsme si to mašírovali vzhůru do vršků And nalepeni na předním skle obřího náklaďáku s fajnovým chilským řidičem kamionu. Spíš než mašírovali, bych měl zmínit, že jsme se plazili, neboť silnice strmě stoupá prakticky od moře do výšky 3200 metrů, kde se nachází hraniční přechod a také argentinský národní park Aconcagua. Zde jsme se nechali vysadit a vydali se na dvouhodinový trek s cílem spatřit Aconcaguu v celé své kráse. To se nám podařilo bohužel jen z části. Počasí ten den příliš nepřálo. Majestátná hora byla většinu času z poloviny v mracích. Něco jsme naštěstí přeci jen viděli a trek samotný stál určitě zato. Hned jsme si vzpomněli, že jsme podobnou situaci měli před zhruba 8 měsící na druhé straně zeměkoule na Aljašce, kdy jsme stáli pod nejvyšší horou severní Ameriky Mt.MacKinley, a ta se také skrývala v mracích. Holt nám ty nejvyšší americké vršky nebyly přány. Na druhou stranu, už jsme stanuli pod Mt.Kinley, Aconcaguou, Everestem (který se nám mimochodem před lety ukázal v celé své kráse), takže už zbývá jen Elbrus a KilimandjaroJ)

Měli jsme štěstí, že jsme z parku hned chytnuli stopa a nemuseli čekat dlouho, neboť začalo slušně pršet. Tentokrát nás vezli manželé z Buenos Aires, kteří tu byli na dovolené, a jak se svěřili, byla to po 20 letech práce jejich první dovolená, tak trochu druhé líbánky, jak říkali. Přestože naše španělština stále dost pokulhává, s nimi jsme měli po dvě hodiny jízdy tak živý hovor, že jsme vůbec nechápali, kde se to v nám bereJ Byli tak hodní, že nás dovezli přímo až do kempu v Uspallatě, kde jsme chtěli zůstat.

V Upsallatě jsme nísledující den podnikli celodenní výlet po okolí a zůstali ještě jednu noc v kempu. Jelikož tu public transport trochu vázne, celé jsme to udělali po svých. Počasí se zase umoudřilo, takže jsme měli pěkný den. Za zmínku asi stojí, že Upsallata je místo, kde se natáčel děj filmu Sedm let v Tibetu s Bradem Pittem v hlavní roli. Město z této skutečnosti svým způsobem stálei těží. Tibet to tu skutečně místy dost připomíná.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: