Touch Pacific

Trip Start Feb 25, 2012
1
15
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Chile  ,
Saturday, April 7, 2012

český překlad dole / Czech translation below 

EN: After 12 hours in bus we woke up into different world. The quiet Patagonia was gone, we came into busy noisy town-port called Valparaiso, where we had to be carefully with simple things like road crossing again. Our very first walk from hostel ended very soon when we were stoped by one elderly local man, who recommended us turn back, because it might be too danger for us proceed further the street we were walking. It did not seem us to be really something danger further there, but the man looked trusted and he did not have any reason to lie us. So we rather followed his advice and turned back. This incident was very strange to us, we would not expect that  there are places here in Chile (statristically among the safest country in South America)too danger for tourists to walk.

Valparaiso, located just two hours from capital Santiago, is the main chilean port. Although the time of its glory is, after Panama canal opened, far long gone, it keeps to be still busy town. Valparaiso is renowned especially for its unique architecture with lots of colourful houses. However neighboring town Vina del Mar is huge beach resort, where most Santiagos and other chileans often go.  We stayed here over Easter. In Chile there is main holiday on Friday – Good Friday. Easter Monday as we know it in Europe is here in Chile regular working day again. These two days, we had here, were really full by sightseeing and we had also time to hang out on beach.

We also enjoyed karaoke party with other travelers and hotel owners, where we stayed, before we continued travel to Santiago, 6 milions capital of Chile.

One more small note at the end. I don´t know why, but certainly we could see in Valparaiso among the largest number of women / girls – tourists, who traveled here alone. It´s quite common to see woman travelling alone everywhere round the world, but here the number was abnormal high. And, must say, many of them very nice and attractive, as well as local woman, of course. Thanks to warm climate here it was really a lot to watch in the streetsJ

CZ: Po 12 nočních hodinách strávených v buse jsme se ráno probudili dočista v jiném světě. Klid jihu byl ta tam, byli jsme v rušném přístavním městě Valparaiso, kde už si člověk musel zas dávat bacha, když přechází ulici. Hned naše první vycházka z hostelu dopadla tak, že jsme byli v kopci zastaveni jedním domorodcem, co nám neradil pokračovat dál směrem, kterým jsme se ubírali, neboť je tam pro nás prý příliš nebezpečno. Ikdyž se nám to moc nezdálo, muž vypadal důvěryhodně a neměl zřejmě důvody nám něco nalhávat. Dali jsme tedy raději na jeho rady, a změnili kurz našeho pochodu městem. Tento incident nás trochu zarazil, neboť bychom nepočítali, že i tady v Chile (statisticky nejbezpečnější země jižní ameriky) už tu může být pro turisty nebezpečno.

Valparaiso, ležící jen 2 hodiny od Santiaga, je hlavním přístavem v Chile. Ikdyž jeho doby slávy po otevření Panamského půrlavu jsou pryč, zůstává nadále rušným místem. Valparaiso je místo hojně navštěvované turisty zejména pro svoji jedinečnou architekturu a pestrou barevnost svých domů. Sousední přímořské letovisko Vina del Mar je naopak moderním resortem s plážemi, kam se sjíždí lidé ze Santiaga a snad i celého Chile dnes a denně. Trávili jsme zde velikonoční svátky. V Chile je hlavním svátkem pátek – Velký pátek. Naše velikonoční pondělí, jak je známe z Evropy, už je v Chile normální pracovní den. Dva dny, které jsme zde měli, byly nabité historickými památkami a zajímavostmi, a zbyl také čas pro flákání se na pláži.

V hostelu jsme si užili karaoke party s majiteli a dalšími cestovateli a připravili se na další cestu, která měla pokračovat do Santiaga, 6 milionóvého hlavního města Chile.

Ještě jedna drobná poznámka na závěr, kterou si však neodpustím. Nevím čím to, ale ve Valparaiso jsme spatřili určitě největší počet žen/dívek – turistů, které se zde pohybovali zcela sami. Ne že by ženy po světě necestvali sami, to je celkem běžné, kdekoliv po světě. Ale tady jich bylo abnormálně mnoho.  A mnoho z nich velice pěkných, tak jako i místních domorodkyň, samozřejmě. Díky teplému podnebí se bylo na ulicích vskutku na co dívatJ
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: