Our best four-legs patagonian friends:-)

Trip Start Feb 25, 2012
1
13
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Argentina  , Patagonia,
Sunday, April 1, 2012

český překlad dole / Czech translation below  

EN: In Junin de los Andes we had just one day stop before our next travel to Pucón, Chile. Close to Junin lies national park Lanin, where Araucaria trees are found, strange evergreen coniferous trees with massive erect stem, reaching height of 30-80m. The horizontal spreading branches grow in whorls and are covered with leathery or needle-like leaves. They´re coniferous but look like palm or cactus if you have enough imaginationJ There was no bus more the day we arrived, and with hitchhike we did not have success here. While trying hitchhike we heard all the time applause coming from close stadium, so after few hours we left our hitchhike spot and as big footbal fans went to check the local footbal match in stadium.

Later we went to find campsite near the river at the southern side of town. We decided not to go to Lanin national park and go straight to Pucon next day, where Araucarias are also found, because we found out that the forecast says, that only few sunny days are left and than just rainy days are coming. Because we had plan to do some multiday hike in Pucon, we needed to profit from sunny days, most likely the last days before the autumn and winter comes.

In campsite we were immediately welcomed by owner´s dogs. One big old dog and second small young crazy female dog. Both of them liked us so much from the very beginning that they followed us everywhere we went. That did not happen us for the first time while traveling Patagonia. Sometimes we are worry if the dog who follows us is able to find the way back home. Few times we turned back and had to bring dog back home to campsite or hospedaje because we had feeling the dog might be lost in city.

The rest of the day we spent by exploring Junin and nice evening walk behind the town into forest, where holly christian path is found. From time to time it happens, that travel guidebook what we read recommends something what is not so interesting as we expect. But this time it was opposite. This park, which is mentioned in guidebook in two words, suprised us a lot and we enjoyed evening´s walk here very much. Of course alone all the time with our two four-legs friendsJ

With street dogs is sometimes a lot of fun here in Argentina and Chile. They are everywhere, in small villages or in bigger cities. They wander alone or they group. The things what they do are sometimes crazy and funny to watch. Most of their time they run like crazy hunting street cars or motorbike. But what is very interesting is fact, that they all are very friendly to people and not danger at all, compare to other countries where street dogs live. This is most likely because they all have their owner and are good feeded and have their home to stay a night. They make their adventure walk during the day. They have very good easy life here in Patagonia. In my next life I wanna be argentinean or chilean dog! I will get food every day, shelter to stay the night and rest of the day I can do anything what I want! And nobody cares.

The small female dog was so faithful, that she followed us, when we were leaving campsite, next morning again to bus terminal. We turned back many times trying to bring her back and ask owner to lock her. But she always found the spot to escape and followed us again. She waited with us all the time for our bus, and even when we boarded bus she was sitting at the door looking at us as long as our bus disapeared behind the town. Incredible!

The second funny thing here is sometimes with working hours in shops or services. Siesta is common here, as in all spanish speaking countries round the world. Everybody knows that and respects here. But there are some of them who answer your question about their working hours, telling you, that they are open 24 hours per day. Many of them have it written on entry door. But when you look carefully you always see, that the certain shop telling you that is open 24 hours is in fact open only from 10 to 12, and then after sieasta time again from 4 pm to 8 pm. And as usual everybody is here with opening late, so finally the shop is run like only 5 hours in the day, no moreJ If you´re enough lucky, you might find some shopkeeper there during this 5 hours.

CZ: V Juninu jsme měli jen jednodenní zastávku přes další cestou do Pucónu v Chile. Nachází se zde národní park Lanin, kde se vyskytují Araucarie, podivné jehličnaté stromy s masivním kmenem, které dorůstají do výšky 30 až 80 metrů.  Jsou to jehličnany, ale připomínají svým způsobem obří kaktusy nebo i palmy, chcete-li.

Bohužel ten den již žádný bus do národního parku nejel a stopem se nám tam podařit také nedostalo. Po několika hodinách jsme to odpískali a odebrali se do kempu na břehu řeky. Rozhodli jsme se Araucarie nechat až na chilský Pucon, kde se také nacházejí, neboť jak jsme zjistili podle předpovědi, měli jsme už jen pár hezkých dní, než přijdou podzimní deště. Protože jsme v Puconu měli v plánu opět několikadenní trek, museli jsme využít pěkného počasí.

V kempu nás hned přivítali místní psi. Jeden velký starší bafan, druhá byla mladá fenka. Oba si nás okamžite tak oblíbili, že nás po zbytek našeho pobytu v Juninu následovali, kam sme se hnuli. Nutno podotknout, že to se nám nestalo porvé, kdy nás tu nějaký pes behěm našeho cestování doprovázel, až kam jen mohl. Občas máme obavy, zda se dotyčná čtyřnohá bytost bude schopna sama vrátit, odkud přišla. Nejednou jsme se museli vracet se psem zpět, neboť jsme cítili, že to už sám nezvládne.

Celý zbytek dne jsme strávili prohlídkou města a krásnou procházkou za město do lesa, kde se nacházel park s křížovou cestou. Občas se stává, že knižní průvodce Lonely planet, kterého čteme, doporučuje něco, co až tak za moc nestojí. Zde to byl opak. Park, který je v knize zmíněn na dvou řádcích, nás velice mile překvapil a strávili jsme tu celý podvečer. Samozřejmě v doprovodu našich dvou čtyřnohých kamarádů. Se psy je to tu v Argentině i Chile občas sranda. Toulají se všude, ve vesnicích i vetších mestěch. Buď samotářsky, nebo ve smečkách. To, co ve městech vyvádějí, je někdy vážne legrační. Běhají za auty, skákají, honí se. Dorážejí na motořkáře atd. Co je však pozoruhodné, je fakt, že nejsou vůbec nebezpeční jako někde v jiných zemích. Naopak. Všichni psi jsou velice přátelští a není třeba se vůbec bát si jít pohladit i toho největšího dobrmana, který se v ulicích potuluje. Je to zřejmě dáno tím, že všichni psi mají svého majitele, jsou dobře krmení a na noc se vždy vrací domů. Na své vycházky si vyráží během dne. Mají se tu tedy velice dobře. Ve svém příštím životě bych chtěl být určitě argentinským nebo chilským psemJ Dostanu nažrat, budu mít kde spát, a po zbytek dne si můžu běhat, kde chci a dělat co chciJ

Ta malá fenka byla tak přítulmá, že nás doprovázeli i následující den, kdy jsme opouštěli kemp, až na autobus. Několikrát jsme se s ní vraceli a prosili majitele, ať si ji zavře, že odcházíme. Ona však vždy nějak utekla a měli jsme ji u sebe znovu. Bylo to neskutečné, ale když jsme nastupovali do autobusu, ona si sedla u dveří a koukala na nás tak dlouho, dokud náš autobus nezmizel za městem.

Další sranda je tu občas s otvírací dobou obchodů a provozoven. Je tu běžná siesta, tak jako všude ve španělsky mluvících zemích. To v praxi znamená, že většina obchodů se přes poledne zavírá. Všem je tento fakt jasný. I přesto se najde spousta takových, co vám na otázku jejich otvírací doby, odpoví, že mají otevřeno 24 hodin denně. Někde to mají vylepené i na dveřích. Když jdete však do důsledku, zjistíte, že 24 hodin u nich znamená otevřít shop v 10 ráno, zavřít ve 12 na siestu s novým otevřením v 16 hodin a zavíračkou v 20 hodin. Jak už to tu chodí, většina lidí tu chodí pozdě, takže oficiální otvíračka v 10 je fakticky v půl 11 atd. Ve finále zjistíte, že ze zmíněných 24 hodin nostop obchodníka v shopu zastihnete s bídou 5 hodin denněJ)) Když máte štěstí.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: