Switzerland in Argentina:-))

Trip Start Feb 25, 2012
1
12
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Argentina  , Río Negro,
Wednesday, March 28, 2012

český překlad dole / Czech translation below  
 
EN: Into Bariloche, one of the most popular vaccation place in Argentina, we got quite late in the evening. We missed the morning bus from Peurto Varas, so we took firts bus to Osorno, and then later in the afternoon the bus to Bariloche. We crossed chilean-argentinean border for seventh time now. According our travel plan we´re gonna cross three times moreJ

In Bariloche we had booked hostel online, where we headed immediately from bus terminal. Firstly we had plan to go for 5 days hiking next morning. By breakfast we met czech couple who travelled Argentina by rented car. We had nice talk and did not last long and we all sat in their car and went for day travel round Bariloche. We had great day finishing with few bottles of argentinean wine long into night.

All the bottles of wine we felt in our body, especially in our head whole next morning, when we went for multiday hike which began with steep long ascent in Villa Catherdal, where is found the biggest ski resort in South America. Long ascent was good medicine for us, so then we felt fit againJ After two days hike with quite demanding terrain up and down all the time we reached beautiful lake with refugio and campsite called Jacob. We were not reccomended to travel futher into day 3, because the terrain is too difficult to handle it with heavy backpacks. There is a lot of climbing, so we decided to shorten our hike and descent down into valley back to Bariloche.

We had something interesting to watch in camp Jacob while staying there. There was army training at this time. Roughly 80 soldiers shared small campiste with us, who spent the night masked and hidden in the bush all around. They were very professional, so they were not much seen, but everywhere we went, there was some masked soldier lying in the bushJ There was hardly the place to go pee in the night, too afraid to pee somebody on headJ

The last day our hike we descended down into valley back to civilization and hitchhiked back to Bariloche to our hostel. We spent the night in irish pub with good diner and, of course, beerJ

We bought ticket for our next travel to Junin de los Andes.

CZ: Do Brailoche, jednoho z turisticky nejnavštěvovanějšího místa v Argentině, jsme se dostali pozdě večer. Ranní bus z chilského Puerto Varas nám ujel, takže jsme nejprve chytli bus do Osorno, odkud byl ještě odpoledne jeden spoj do Brailoche. Hranice Chile-Argentina jsme překrošili již po sedmé. Dle našich plánů, nás ještě další tři čekaly.

V Bariloche jsme měli již přes net reservovaný hostel, kam jsme od busu hned zamířili. Zprvu jsme měli v plánu vydat se do národního parku za 5 denním trekem hned následující den. Při snídani jsme však potkali mladý pár čechů, kteří cestovali Argentinou zapůjčeným autem. Dali jsme se do řeči a netrvalo dlouho a už jsme všichni čtyři seděli v autě a jeli na celodenní výlet po okolí. Dobře jsme si den užili a zakončili ho ještě lépe několika láhvemi argentinského vína dlouho do noci.

Láhve vína jsme cítili v těle, zejména v hlavě, především nasledující ráno, kdy jsme vyrazili na několikadenní trek, který začínal dlouhým výstupem ve Villa Catherdal, kde se nachází největší lyžařské středisko v Jižní Americe. Výstup nás ale vyléčil, a pak už bylo jen dobřeJ Pod dvou dnech treku vcelku náročným terénem nahoru a dolu jsme se dostali ke krásnému jezeru do kempu Jacob. Tam nám nebylo doporučeno pokračovat dále, neboť trek je v těch místech hodně technicky náročný a s velkými batohy těžko zvládnutelný. Rozhodli jsme se tedy sestoupit následující den údolím k jezeru a posléze zpět do Bariloche.

V kempu u Jacob jsme měli zpestření. Práve zde probíhal vojenský výcvik, takže jsme kemp sdíleli s plukem 80 vojáků, kteří zde maskování trávili noc v přírodě. Všude kam sme se ze stanu hnuli, leželi maskovaní vojáci ve křovíJ)) Pořádně se nebylo ani kam jít v noci vychcat. To aby se člověk bál, že někomu pochčije hlavuJ

Třetí den treku jsme sestoupali údolím zpet do civilizace, chytli stopa a vrátili se zpět do Bariloche na hostel. Večer jsme si zašli na irské pivko s dobrou večeří.

Na další den ráno jsme si zakoupili lístky do městečka Junin de los Andes. Naše další cesta vedla do parku Lanin a později zase zpět do Chile do Pucónu.

Post your own travel photos for friends and family More Pictures

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: