Osorno volcano

Trip Start Feb 25, 2012
1
11
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Chile  , Lake District,
Sunday, March 25, 2012

český překlad dole / Czech translation below  

EN: When done with Chiloe Island we headed straight into Lake Disctrict area, which is shared both by Chile and Argentina in nothern part of Patagonia. We looked really forward up here, because this is the place what offers very good hiking opportunities in Andes. Our first destination was Petrohue, small settlement at the shore of lake called the same name at the bottom of volcano Osorno in National Park Vicente Pérez Rosales. We camped for two days in meadow by  family house accross the lake, where we had to be taken by boat. In camp (farmJ)) was fun, because there was a lot of domestic animals all around, like digs, cats, chicks, and even wild pig who escaped this day from fenced area and was running like crazy all around hunted by family dogJ)) Great rodeoJ The same evening we went to see watterfalls nearby which are very popular here. Thanks the lower level of watter it was nothing special for us. We have seen really a lot of this kind of watterfalls in our life since we travel. We hitchhiked back and were taken suprisingly by tour bus full with tourists. Tour was with full interpretation in spanish, and driver translated also for us into english, becauze we were sitting beside him in front seats. So we had probably more from tour than the other tourists. And for freeJ

We did full day hike around Osorno volcano up to Paso de Desolation. We returned back the same way with bypass to the lake with spectacular views all around. We were luck of weather. It was hot enought, that we went sit for a beer in expensive hotel at the lake. That was most likely the most expensive beer we have ever had. But we did not regret. After great hiking day, we would pay all our pennies for a glass of cool beerJ

Next morning we were packed soon and due to travel back to Puerto Varas with goal to catch some bus going over to Argentina. We had plan to do some hikes in argentinean Lake District, this time in mountains near Bariloche.

CZ: Po ostrově Chiloe naše další cestování mířilo do oblasti zvané Lake District, kterou si dělí Chile a Argentina v severní části Patagonie. Sem jsme se moc těšili, neboť je to místo, které nabízí výborné tekování v Andách. Naše první destinace bylo Petrohue, malá osada na břehu krásného jezera pod vulkánem Osorno v národním parku Vicente Pérez Rosales. Dva dny jsme kempovali na louce u rodiného domku na druhém břehu jezera, kam nás musel dopravit člun. V kempu (na statku) byla sranda, neboť nám kolem stanu běhal všechen druh domácí zvěře, psi, kočky, od drůbeže až po splašené prase, které uteklo ze stáje a honil je tu pes. Pravé rodeo!:-)

Navečer jsme se ještě zajeli podívat na vodopády, které jsou místní atrakcí. Díky nízkému stavu vody to nebylo nic extra, takových vodopádů jsme v životě viděli už nespočet. Zpět jsme se vraceli stopem, kdy nám k našemu překvapení zastavil bus s turisty, kteří jej měli zaplacený jako tůru. Řidič po celou cestu podával výklad ve španělštině, a nám i překládal do angličitiny, neboť jsme seděli hned vedle něj vepředu. Z tůry jsme tedy měli asi víc než ostatní turisti, a to úplně zadarmoJ

Podnikli jsme celodenní výpravu kolem vulkánu Osorno do Paso de Desolation. Zpět jsme se vraceli tou samou cestou s odbočkou k jezeru s krásnými výhledy. Počasí nám opět přálo. Bylo horko, tak jsme si večer skočili ještě na jedno do velkého hotelu na břehu jezera. Bylo to asi nejdražší pivo v našem životě, ale nelitovali jsme. Za chlazený škopek po super dni bychom dali majlantJ

Další den ráno jsme se sbalili a vyrazili zpět do Puerto Varnas s cílem chytit nějaký bus jedoucí přes hranice do Argentiny. Měli jsme v plánu podniknout další treky, tentokrát v oblasti Bariloche.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: