Torres del Paine, Chile

Trip Start Feb 25, 2012
1
5
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Chile  , Patagonia,
Saturday, March 3, 2012

český překlad dole / Czech translation below  

EN: Torres del Paine is one of the most visited national parks in Chile. Its renowned for its high sharp peaks-rocky towers Torres del Paine, which despite their relative small altitude (cca 2800m) are called as one of the most technically difficult climbable peaks.

Most visitors do here 4 days hike, called W, because of its shape. Some of them, as we were, choose longer version of W and do whole circuit called O around the big mountain massive with two trails to French Valley and valley of Torres del Paine.There is possibility of camping or staying in overprized refugees. Our plan was definetely camp here.The first two days we had mostly rain. But since the third day the weather turned better and we could enjoye nice warm summer again.

Finally we did whole circouit in six days instead of eight. We met a lof of hikers who had the same direction and we shared campsites with. Some of them have become our good friends. Unfortunately one of these friends had serious accident the last day when we were descending down to the valley. He fell down under horses with full load passing us. That was horrible scene, two horses fully loaded crossed over his body. He was very lucky that only his left ankle was crashed and most likely broken and dislokated as well. He had to be transported to the hospital righ away. We felt very sorry for him. He was young Korean student travelling alone round the world trip. The big part of his travel was still awaiting him. We have a hope that he will be Ok soon.

CZ: Torres del Paine je jeden z nejnavštěvovanějších národních parků v Chile. Je znám především vysokými skalními věžemi Torres del Paine, které i přes relativně nízkou nadmořskou výšku (cca 2800) jsou považovány jako jedny z technicky nejnáročněji horolezecky zdolatelných hor. Většina turistů zde podniká 4 denní trek zvaný dvojité W, neboť má takový tvar. Někteří, tak jako my, zvolí delší verzi okruhu kolem celého horského masívu se dvěma zacházkami do údolí Frances a Torres del Paine k již už zmiňovaným věžím. V parku se dá buď kempovat na vyznačených místech, nebo přebývat v předražených horských chatách, připomínajících spíše hotely. To nebyl náš plán, tak jako většiny turistů zde.

První dva dny nám počasí příliš nepřálo, pršelo a nebylo tedy moc nic vidět. V pravý čas se to však otočilo, a když přišla nejzajímavější místa treku, měli jsme krásné počasí. Okruh jsme nakonec zvládli za 6 dní, tedy o celé dva dny rychleji než většina lidí chodí. Po cestě jsme se potkávali se spoustou turistů všech národností, s některými den co den po kempech i na cestě, to když šli stejným směrem jako my. Mnozí z nich se stali našimi dobrými přáteli. Bohužel jeden takový náš kamarád měl poslední den při samotném závěrečném sestupu do údolí tu smůlu, že ve snaze vyhnout se projíždějícím koním s nákladem, byl jedním koněm stržen za jeho batoh a padl jim přímo pod nohy. Scéna to byla strašlivá, dva koně s nákladem přes jeho tělo vyloženě přeběhly. Měl obrovské štěstí, že to odnesl jenom jeho kotník, který musel ovšem okamžitě do nemocnice na operaci. Bylo nám ho moc líto. Byl to mladý student z Koreje, který cestoval sám, a byl právě na cestě kolem světa. Čekala ho tedy ještě spousta zajímavých míst. Doufejme jen, že bude brzy v pořádku a bude se moci vydat na cestu znovu.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

David on

That korean student came home safely and finished round world trip :)

mtrm
mtrm on

well done David!:-) take care

Use this image in your site

Copy and paste this html: