Punta Arenas, Chile

Trip Start Mar 16, 2011
1
51
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Chile  , Patagonia,
Saturday, February 25, 2012

český překlad dole / Czech translation below  

EN: After several hours in a plane with two stops we finally arrived at 8 pm local time in southermost chilean city Punta Arenas. City is located on southern coast of southamerican continent. Recently Punta Arenas is known for its chemical indrustry, hydrocarbon exploitation and tourism. 

We did not have good weahet when we arrived, it was rainy and cold. We sadly forgot our spanish grammar book at the aiport while claiming our baggage. That was not happy beginning with spanish language for usL We were heading to campsite but was full. So we stayed for our first night in small hostel nearby. We changed a little bit our plans and decided to try to get bus tickets to Ushuaia, the southermost city in the world, located in Argentina, for tomorrow morning.

What we noticed in Chile and later in Argentina from the very beginning is the perfect street navigation on every corner. There are sings with street name on street cross, what is very helpfull especially for everybody who does not know the city yet. It should be copied everywhere in the world, itś really nothing better then good navigation in the strange city.

CZ: Pod několikahodinovém letu s dvěma přestupy jsme konečně v 8 večer místního času přistáli v nejjižnějším městě Chile v Punta Arenas. Město se nachází na jižním pobřeží jihoamerického kontinetu. V posledních letech je významné především chemickým průmyslem, těžbou hydrokarbonu a také turistickým ruchem. 

Neměli jsme tu právě nejlepší počasí, byla zima a pršelo. Hned po příletu se nám podařilo zapomenout na letišti naši knížku španělské gramatiky. Toto začínáL Zamířili jsme do kempu, ten však byl plný. Proto jsme na noc zůstali v menším hostelu.  Ještě přes noc jsme malinko poupravili naše plány a rozhodli se hned nazítří zkusit štěstí a sehnat lístky na autobus ještě dále na jih do nejjižnějšího města na světě, Ushuaia, nacházejícím se však už v Argentině.

Čeho jsme si v Chile a později pak i v Argentině hned všimli, je parádní popis ulic. Na každém rohu, kde se kříží ulice, je jasně viditelná značka s názvy ulic. Jasné, přehledné, a výborné zejména pro ty, kdo se tu nevyznají. Z tohoto by si měli vzít příklad po celém světě. Není nic lepšího, než když jasně vidíte, jak se která ulice jmenuje a můžete podle toho snadno najít cíl vaší cesty.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: