More about Cuba / Kuba pod čarou

Trip Start Mar 16, 2011
1
76
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cuba  , Ciudad de La Habana,
Sunday, December 16, 2012

Czech version only for now, EN will come later

Kuba pod čarou:
 
Triky na turisty
Lidé tu používají různé triky, s jakými jsme se ještě nikde jinde nesetkali. Tak například bežně škermají od turistů mince jejich národních měn a předstírají, že jsou sběrateli cizích mincí. Člověk uvěří, rád sběrateli přece nějakou tu korunu přihodí. Jenže lidé pak s těmito penězi chodí po turistech a škemrají, ať jim je vymění za jejich kubánská pesa. Jeden borec, jak zjistil, že jsme Češi, za náma dolízal z českou dvoustovkovou bankovkou tak dlouho, až jsem mu ji musel vyměnit. Banka nikde na Kubě takové měny nesmění. Na kurzu jsem ho však obral řádně, jemu to ale bylo fuk, byl rád, že vůbec něco dostal. Stejně ji někomu ukradl i s celou pěněženkou, kde jinde by k ní přišel. Další trik, který nás dostal byl ten, že si nás chlápek v parku potajmu tužkou maloval, a když jsme odcházeli, bežel za námi a nabízel obrázek k prodeji. My koukali na své podobizny jako blázni. Neměli jsme tušení, že nás někdo takovou dobu pozoruje, aby nás stihl takto detailně namalovat. Nebylo to sice špatné, ale nekoupili jsme to od něj.  Nikoho sme se o nic nežádali, tak ať si nezvykají.
 
Internet
Skoro nikde není a je velmi drahý. Na vesnicích ho vůbec neznají, a ve městech bývá zpravidla jen pár míst, kde se dá připojit. Všude však s velmi pomalým připojením. Wifinu na Kubě nenajdete. Spousta webek je cenzurovaných. Net jsme si nikde nezapplatili, nevyzkoušeli, tudíž netušíme, které weby jsou bloknuté a které ne.
 
Elektrické zásuvky
Většinou jsou tu vidět ty americké, ploché dvoukolíkové. Ale běžně se vyskuytují prakticky všechny druhy zásuvek, jaké jsou kde ve světě možné. Nevím, kde k tomu Kuba přišla, ale není neobvyklé vidět dokonce v jednom pokoji 4 druhy různých elektrických zásuvek!
 
Zdravotnictví
Přestože je Kuba držena zkrátka a díky svému režimu poměrně chudou zemí s omezenými zdroji, na zdravotnictví vynakládá obrovské peníze, a jde dle hesla: zdravotní péče pro všechny a zdarma. To je určitě světlá stránka jinak neefektivně fungujícího systému. Kubánce zdravotnictví je v porovnání s latinsko-americkými zeměmi na špičkové úrovni. Jezdí se sem léčit a operovat mnoho lidí ze zahraniční. Kuba má například 70 tisíc špičkových lékařských odborníků, přitom celý africkýc kontinent jich má jen 50 tisíc. Kubánští doktoři působí na humanitárních mísích po celém světě, a patří mezi ty nejlepší. To vše na náklady Kuby. V případě pustošivého hurikánu na Haiti v roce 2009, byla Kuba první, kdo poskytl humanittární pomoc, a také poslední, kdo Haiti opustil. V době, kdy na Haiti půl roku po katastrofě vypukla cholera, a všechny humanitární skupiny z celého světa se už odsud stáhli, kubánští lékaři nadále neúnavně poskytovali pomoc lidem. Dětská úmrnost je na Kubě vůbec nejmenší na celém světě, a průměrné dožití 80 a 78 let nejvyšší z Latinské Ameriky a rovnaké vyspělým evropským zemím.
 
Ekologie.Tak jako v případě zdravotnictví, i toto je světla vyjímka režimu. Nevládne tu samozřejmě neřízený konzumní život kapitalismu, jaký známe u nás, kdy lidé nakupují a spotřebovávají víc, než potřebují a než kolik je zdrávo. Tady je to stále naopak, nedostatek zboží a materiálu způsobuje, že se spotřebovává jen to, co je nezbytně nutné. V obchodech nedostanete zboží zabalené do 50 krabic a sáčků, jako u nás. Lidé používají víceúčelové nákupní tašky, tak jako kdysi u nás. V potravinách nemají igelitové sáčky na váš nákup. Pravda, dostat horkou pizzu v pouličním stánku jen tak do ruky bez sáčku a obrousku je trochu nepraktické, avšak pro životní prostředí to nejlepší, co může být. Kuba produkuje jen zlomek odpadu na obyvatele než kolik produkují kapitalistické země. Nějaké složitě spočítané číslo o ekologické stopě, říká, že Kuba je jedno z nejšetrnějších míst na životní přostředí ze všech zemí světa. To jsou určitě velmi významé plusy, nad kterými by se rozežrané civilizace kapitalistického světa měly vážně zamyslet. Na Kubě člověk vidí negativa a nesmyslnosti režimu na každém kroku, avšak zároveň si čím dál více uvědomuje, že i ta naše neřízená demokracie není úplná výhra a dlouhodobě to povede tak akorát k záhubě sebe sama, pokud s tím něco neuděláme.

 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: