Cancun and Isla Mujeres

Trip Start Mar 16, 2011
1
69
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Yucatan Peninsula,
Sunday, December 2, 2012

English translation is below
 
CZ: Největší přímořské letovisko v Mexiku, zřejmě i v celém Karibiku a možná i na světě - Cancún. Něco, o čem jsme už mnohokrát v životě slyšeli to i ono. Není nic lepšího, než si o tom udělat obrázek sám. Nejsme sice zazobaní plážový povaleči, co sem ve velkém přilétají především z USA a Kanady, ale co, i pro dva baťužkáře s děravou kapsou se tu jistě najde místo. Měli jsme štěstí, dva dny před odjezdem do Cancúnu, se nám přes couchsurfing ozvala Pamela, co nám nabídla nocleh, na jak dlouho budem chtít.To nám vytrhlo trn z paty, nebudem tak alespoň muset řešit ubytování a jistě dostanem i spoustu tipů, kam v tomto předraženém městě jet a co dělat. Pamela na nás hned od prvního okamžiku zapůsobila velmi pozitivním dojmem. Vysmátá, dobře naladěná osoba, která byla lačná po každém našem slově o našem dosavadním cestováním. Uměla trochu anglicky, takže sme komunikovali tak na střídačku anglicko-španělsky. Dobré pro ni i pro nás. Pamela (stejně stará jako my) žije se svoji maminkou na okraji Cancúnu v pěkné řadové bytovce a obě se živí výrobou a prodejem suvenýrů, zejména korálových a náramkových ozdob. Jejich klientelou jsou zahraniční turisté, za kterými po večerech jezdí do vybraných hotelů. Netají se tím, že jim tato práce vynáší slušný zisk. S oběma dvěma si velmi dobře rozumíme, jsou velmi milé a po pár minutách známosti nám dávají zcela k dispozici celý jejich byt. Večery až do noci tráví prodejem, dostali jsme tedy klíče od domu, abychom si mohli přicházet a odcházet, kdy potřebujeme. Pro Pamelu jsme její první couchsurfisti, byla trošku nervózní, co od nás očekávat. Její maminka nám se smíchem řekla, že očekávala nějaké hippies. Dva dny prozkoumáváme Cancún, jeho nekonečné bílé pláže s tyrkysové modrou vodou v dlouhé zástavbě těch nejdražších hotelových komplexů. Čísla říkají, že Cancún navštěvuje v průměru 4 milióny turistů ročně. V roce 2005 tu řádil hurikán Vilma, který srovnal polovinu Cancúnu se zemí. Pro lokální turismum to byla velmi těžká rána. Jak se však zdá, ve velmi krátké době se z toho Cancún vzpamatoval. Vláda zde nasypala miliardy pesos, hotely se opravily, a vše běží dál jako před tím. Všechno však ne. Písek už prý zdaleka není co býval a podmořský život také ne. Jak by taky ne, však nový bílý pásek zde vládní buldozery vozily z hlubin moře za celé 2 miliardy dolarů!!! Ekologové proti tomu křičeli, co jim hlas stačil. Nic jim to však nebylo platné. Turismum je to jediné, co zde každého zajímá a živí. Co, z toho, že se zničilo mnoho kolem (jakoby nestačilo, co zde spáchal hurikán), americké a kanadské dolary tu přece musí proudit dál ve velkém jako předtím! Nejsmutnější na tom je, že bagrováním písku se nic nevyřešilo, bylo zpozorováno, že se samovolně ve velkém odplavuje zase zpět do moře. Takže bude nutné ho zřejmě bagrovat víc a víc.Příroda je moudrá, bere si zpět, to co ji bylo sebráno. To jen člověk je tvor hamižný, a bere si vše bez zeptání. Když se bavíme o hurikánech, každý si představuje tu obrovskou spoušť, co za sebou nechává. Hurikány tu jistojistě byly milióny let předtím a budou i potom. Je to přirozený jev, kterým sice příroda trpí, ale sama se z toho dokáže vzpamatovat. To jen my lidé, máme pocit, že ne, a že je to něco, co je katastrofou pro všechno živé. Katasrtrofa je to jen pro nás a pro naše příbytky. My však nejsme a nikdy už nebudeme součástí přírody, alespoň ne v podobě, v jaké žijeme dnes. Z Cancúnu jsme se lodí vydali na 20 km vzdálený ostrov Isla Mujeres - ostrov žen. U Pamely jsme si nechali věci a vzali sebou jen věci na koupání a šnorchlování. Tři dny jsme strávili na této 10 km dlouhé a místy jen 500 metru široké nudly užíváním si pravého karibiku. Pláže tu byly snad ještě lepší než v Cancúnu, s palmami, překrásným pískem a vodou, a co bylo důležitější, s mnohem větším klidem a lidovými cenami. Pro nás ten karibský ráj, který jsme hledali! Jeden den jsme si půjčili skůtr, objeli celý ostrov, navštívili želví farmu a nějaké vyhlídky. Na závěr jsme si dali rychlou jízdu kolem celého ostrova ještě jednou. Zde jsem oslavil své 32. narozeniny. Lepší místo jsem si skutečně vybrat nemohl - Ostrov Žen!:-) Tak se nám tu líbilo, že se nám zpět na pevninu ani nechtělo. Důvodů pro návrat však bylo víc něž dost. Jeden z nich i ten, že jsme se konečně rozhoupali a koupili si letenku z Cancúnu na Kubu. Odlet jsme měli za dva dny. Tak rychle jsme letenku ještě nikdy nekupovali. Nabídka však byla dobrá, a my se chopili té nejlepší příležitosti, jak navštívit tento izolovaný karibský ostrov.Z Isla Mujeres jsme se vrátili do domu Pamely, strávili u nich ještě jeden předodletový den, a 5. prosince odpoledne nás Pamela vzala autem na letiště v Cancúnu, odkud jsme měli letět pouhých 200 km do Havany, hlavního města Kuby... 

EN: The biggest seaside resort in Mexico, probably in the whole Caribbean and perhaps the world - Cancún. We have heard a lot about this before. There's nothing better than you do experience it by yourself. We are not beach bums who come here in large like most tourists do, arriving mainly from the U.S. and Canada, but what, even for two backpackers with a leaky pocket there will be some place in Cancun too.We were lucky,we got couch from Pamela, who offered us a bed, for how long we need. Pamela was great from the beginning, with very positive attitude. She speaks a little English, so we communicated in English-Spanish. Good for her and for us. Pamela (the same age as us) lives with her mum on the outskirts of Cancun in nice terraced apartment building and both make and sale souvenirs, especially coral and wrist ornaments. Their clients are foreign tourists, whom they visit every evening in their hotels. This work brings them good profit. They both are very nice and after a few minutes of acquaintance give us entirely their entire apartment for use. Two days we explored Cancún, its endless white beaches with turquoise blue water in the area where the most expensive hotel complexes are found. The numbers say that Cancun receives an average of 4 million tourists every year. In 2005, the hurricane Vilma torn down half of Cancun. That was local disaster for tourism here. Anyway everything has been rebuilt and life goes the same as before. From Cancun we crossed by boat to 20 km distant island Isla Mujeres - the island of women. We spent three days on this 10 km long and in somewhere only 500 meters wide noodles. The beaches here are perhaps even better than in Cancun, with palm trees, beautiful sand and water, and, more importantly, with much friendly prices. For us, the Caribbean paradise that we were looking for! One day we rented a scooter, circled the entire island, visited the turtle farm and some place with good views. I celebrated my 32nd birthday here. I could not choose better place - Island of Women! :-) We liked it here so much that we did not want to return to the mainland. The reasons for the return, however, was more than enough. One of them was flight to Cuba. We finally decided to buy a ticket and fly there. Our departure was just in  two days. However, we got good deal, and we took the best opportunity to visit this isolated Caribbean island.From Isla Mujeres, we returned to Pamela's apartment in Cancun, spent one more pre-departure day, and on December 5  Pamela drive us to the airport in Cancun, where we flow from over 200 km to Havana, capital of Cuba ... 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: