Valladolid and Chichen Itza

Trip Start Mar 16, 2011
1
68
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Yucatan Peninsula,
Tuesday, November 27, 2012

English translation is below

CZ:  V malém městečku Valladolid v samé centrální části Yucatánského poloostrova jsme se po cestě z Meridy do Cancúnu zastavili z jednoho důvodu - Chichen Itza - jedno z nejzachovalejších a nějnavštěvovanějších mayských prastarých měst. Chichen Itza je rovněž jedním z novodobých sedmi divů světa, seznamu památek, který hlasovaním lidí po celé světě vznikl v roce 2007. Návštěvou Chichen Itza už nám chybí jen jediná památka, a to je Coloseum v Římě. To už nějak někdy sfouknem, Řím už nám neuteče. Pro návštěvu Valladolidu bylo vlastně i důvodů víc. Nejen, že je to hezké městečko, ale nachází se zde také několik Cenotů, měli jsme tedy šanci ještě nějakou tu jeskyni navštívit. Opět se nám tu stalo to, co v Campeche. Všechny levnější ubytovny byly plné. Dobré dvě hodiny jsme už za tmy pochodovali městem sem a tam a hledali fleka, kde složit hlavu. Zase nás zachránil jeden starý hotel s ještě starším pánem na recepci. Druhý den už nám nic nebránilo skočit na bus a vyrazit do 40 km vzdáleného Chichen Itza. Tam jsme strávili téměř celý den obdivováním mayských pyramid a celého tohoto komplexu. Pravda, Chichen Itza je hodně turistické, toto místo chce vidět snad každý, kdo přijede do Mexika, ať už cestovat jako my, anebo se jen válet na pláži v nedalekém Cancúnu. Každý jede na Chichen Itza, Podle toho to tu také vypadá, a to i vstupné, které je trojnásobné  než v Palenque, přitom k vidění o nic víc. My to všechno už dopředu věděli, ale nenechali sme si to davem turistů a otravných prodejců suvenýrů znepříjemnit. Palenque se nám sice líbilo asi o něco víc, tam to byla úplná bomba už díky tomu pralesu a ruinám samozřejmě také. Ale tady jsme si to také moc užili. Na Chichen Itza se prostě musí, takové to "must do", jak říká náš knižní průvodce. V areálu jsme se čistě náhodou potkali s jedním Amíkem, kterého jsme před měsíci potkali v Ekvádoru na ostrově Isla de la Plata! Nemohli jsme uvěřit svým očím, stejně jako on. Vlastně nás poznal prvně on, my bychom ho snad minuli i bez povšimnutí. Taková náhoda! Potkat se s někým ve stejný čas na stejném místě zeměkoule dvakrát za sebou. Vyprávěl nám, jak bylo v Jižní Americe snadné najít si nějakou příležitostnou práci, ale tady v Mexiku už jezdí dva měsíce sem a tam a nikdo ho nechce zaměstnat. Jaký paradox! Mexičané prchají v miliónech do USA a všichni tam nelegálně zůstavají a pracují. A jeden Amík přijde do jejich země a nenajde se nikoho, kdo by mu dal nějakou práci. Tak jsme se nad tím společně trpce pousmáli, popřáli si hodně štěstí, a že se jistě nevidíme naposledy. Když už sme se potkali dvakrát, může se to stát potřetí zrovna tak.Další den jsme se vydali zaplavat si do jedné ze Cenot 6km za městem. Byla to nádherná jeskyně, uměle osvětlená, s obrovskými stalagtity a stalagmity. Zajímavé je, kolik v těchto jeskyních přežívá ryb. Toto byla jistojistě nehezčí jeskyně, ve které jsme si zaplavali, shodli jsme se s Romčou. Zpět do města jsme se vydali pěšky. Byla to moc hezká dvouhodinová procházka. Diký GPS sme byli schopni sami sebe lehce navigovat zpět až do hotelu, kde jsme si vyzvedli batožinu, a pádili na nádraží, odkud jsme ještě chytli odpolední bus do Cancúnu. Tam nás mělo čekat další couchsurfingové dobrodružství...

EN: We stopped in Valladolid for one reason - Chichen Itza - one of the best preserved and most visited ancient Mayan cities. Chichen Itza is also one of the modern Seven Wonders of the World Heritage List, which was founded in 2007 by voters on internet. By visiting Chichen Itza we miss now only Colosseum in Rome from this list. For visit Valladolid was actually more reasons. Not only that is nice place, but there are also several Cenotes around.The second day nothing stopped us to jump on the bus and go up to 40 km distant Chichen Itza. We spent there almost all day admiring the Mayan pyramids and the entire complex. True, Chichen Itza is very touristic, everyone goes to Chichen Itza. We already knew that beforehand, but we did not let to get annoyed by this and enjoyed it very much. We met by chance one Yank, whom we met months ago in Ecuador on Isla de la Plata! We could not believe our eyes as he did not. He told us how was easy to find some temporary work in South America, but here in Mexico he does not get any chance so far. What a paradox! Mexicans emigrate in millions for better life and work into USA, and there is non place for one Yank in Mexico. So we together bitterly smiled over that.The next day we took a swim in one Cenote 6 km outside the city. It was a beautiful cave, artificially lit, with huge stalagmites. That was definitely the most beautiful cenote we have been in. We walked then back all the way to Valladolid, it was nice walk.  Thanks to GPS, we were able to easily navigate ourselfs back to the hotel, where we picked up the luggage, and walked to the station, where we caught the afternoon bus to Cancun. Another couchsurfing experience is awaiting us there
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: