Campeche

Trip Start Mar 16, 2011
1
66
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Yucatan Peninsula,
Saturday, November 24, 2012

English translation is below

 
CZ: Do Campeche jsme se původně ani nechystali, na mapě toto místo vypadalo jako nějaké bezvýznamné město, kde jen přestoupíme na bus do Meridy. Čím víc jsme se ale začítali do našeho průvodce o Mexiku, tím víc jsme si byli jisti, že bude stát zato se v Campeche aspoň jednu noc zdržet.  Díky tomu, že jsme se zde zrdželi neplánovaně, žádný couchsrufing jsme zde neměli, a ve finále jsme měli problém vůbec nějaké místo pro nocleh najít. Všechny hostely v centru byly plné. To se nám snad ještě nikde nestalo. Nakonec jsme našli volný pokoj v jednom starém hotelu, který už toho asi hodně pamatoval. Nakonec nás Campeche svoji architekturou krásně barevných domů doslova uchvátilo. Do večera jsme chodili ulicemi, vše fotili, pak se i prošli dlouhou promenádou kolem moře,a bylo fajn. Vlastně až tak úplně ne. Vzpomínám, že právě na té promenádě mě chytla šílená sračka. Už jsme myslel, že snad budu muset na veřejnosti udělat potřebu do moře, když v tom se, kde se vzalo tu se vzalo, turistické centrum. Vlítnul jsem tam, a mazal na WC. Ještěže je tam měli, kdyby ne, tak nevím, asi bych se jim tam posral. Večer jsem do sebe nasypal nějaké prášky proti sračce, a ráno už bylo zas dobře. Hygiena v těchto zemích je vždy o něco horší, takže člověk chytne sračku raz dva, ani někdy pořádně neví, z čeho. Vlastně tak nějak už od začátku, co jsme přiletěli do Mexica, je to s našim trávením jak na houpačce, jednou dobré, pak zas trochu průjem. Půl roku v Jižní Americe jsme prošli prakticky bez jediného průjmu. Tady jsme tři týdny a už jsme toho víc vysrali než snědli.Druhý den jsme si nechali batohy v hotelu a šli si ještě projít trochu město a znovu promenádu. Centru města je obehnáno hradbami, které, tak jako ve Veracruz, sloužili kdysi k obraně proti pirátům. Na hradby se však nedalo nikde vylézt ani po nich chodit. Zastavili jsme se v bance vyměnit peníze a pak už se jen kochali na náměstí na lavičce okolním životem. Přišel za námi pán a podával nám naše pasy. Z hrůzou jsme vyskočili, když v tom si vzpomněli, že jsme je zapomněli v bance na přepážce. Uf, ještěže jsme se přilis nevzdálili od banky a ten pán nás tu stihl najít. Bez pasů by bylo naše cestování rázem komplikovanější.

EN: We did not plan to come to Campeche before, but more we read our guidebook, the more we were sure that we need to see this place. Due to the fact that we were here unplanned, no couchsrufing was available, and in the end we had a problem find the a bed here at all . All hostels in the city were full. We finally found a room in an old hotel that was about to remember a  lot. In the final Campeche amazed us with its architecture beautifully colored houses. We walked  the streets and Malecon - promenade along the sea for long time.The next day we left the bags at the hotel and walked the centre again. We liked it so much here! The town center is surrounded by walls, which, as in Veracruz, once served to defend against pirates. The walls, however, don't allow to climb or walk on them. We stopped at the bank to exchange money and then just rested in the square on a bench. One man came to us bringing our passports. We shockly remembered that we forgot them at the bank counter. Phew, good thing we did not outdistance much from the bank and the man managed to find us here. Without passports would be our traveling suddenly complicated.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: