Mayan ancient city in Palenque

Trip Start Mar 16, 2011
1
65
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Central Mexico and Gulf Coast,
Wednesday, November 21, 2012

English translation is below
 
CZ: Do Palenque jsme se moc těšili. Konečně uvidíme pořádné mayské pyramidy, a to hned v jednom z nejzachovalejším mayských měst. Palenque je malé městečko položené hluboko v tropickém pralesena jihovýchodě Mexika ve státu Chiapas. Ovšem turisty se to tu jenom hemží. Celé město žije vyloženě jen z turismu. V tom množství ubytoven jsme kývli jednomu pánovi na ulici, který nás zavedl do velmi levného, avšak k našemu milému překvapení, velmi útulného a čistého hostelu. Hned jsme zaplatili dvě noci, a na další den se ráno vydali do 7 km vzdálené Zona Arheologica, nebo-li prastarého mayského města. Nato, jaký je to světový unikát, je tu vstupné velmi lidové, v přepočtu pouhých 90 kč na osobu. Ze zkušenosti víme, že památky tohoto typu by stály všude jinde ve světě nejméně 5 krát tolik. Tedy další milé překvapení! Hned po vstupu do města jsme byli ohromeni obrovitostí zachovalých ruin! Všemu tomu dodával naprostou dokonalost tropický zelený prales. Tak tohle bylo něco! A za pouhých 90 korun. To si necháme líbit. Původně jsme měli v plánu strávit zde celý den, proto jsme odmítli ve městě všechny ty lákavé nabídky jednodenní tůry sem k ruinám a později k vodopádům. Nicméně po hodině šplhání po pyramidách, procházení se a kochání tou krásou, jsme potkali partu našich bratrů ze Slovenska, kteří nám nabídli výlet k vodopadům jejich autem, které tu měli k dispozici. Abysme to tu vyloženě neodbyli, domluvili jsme se, že za další hodinu se tedy setkáme u vstupní brány. Jeden z nich, Lojza se jmenoval, byl vlastně strýc těch všech ostatních, zhruba v našem věku. Lojza žije už přes 20 let v Mexiko City a jeho neteře a synovci ho přijeli navštívit a udělat si dvoutýdenní dovolenou po Mexiku. Lojza Mexiko dobře znal, vozil je autem, takže to měli o to snažší. Společně jsme se tedy vydali k vodopádům s trefným názvem Aqua Azul. Nečekali jsme žádné velké překvapení v podobě úžasných vodopádů, těch už jsme všude po světě viděli nepočítaně. Avšak překvapení přece jen bylo. Tak krásné vápencové symetrické kaskády s užasně sytě modrou barvou vody jsme určitě ještě nikde něvidělí. Vše opět situované v bujném pralesním porostu. Bylo to nádhera. Na doporučení Lojzi jsme si přibalili plavky, takže jsme brzy všichni naskákali do vody a vyváděli jako malé děti pod splavem. Koupání ve vodopádech je super, moc jsme si to užili. Nebýt toho, že jsme se sem dostali až později odpoledne a někteří členové tohoto výletu neměli po příjezdu sem po dobrou hodinu nic hloupějšího na práci než nakupovat pitomá trička, která jsou k dostání úplně všude, tak jsme toho tady stihli mnohem víc. No my ale nebyli u kormidla tohoto výletu, ale pouhými pasařéry navíc, takže jsme museli být spokojeni, s tím co bylo. Tak i tak to byla jedna velká paráda, a nakonec jsme byli moc rádi, že jsme se sem s nimi vydali. Do města Palenque jsme se vrátili již za tmy, nakoupili něco málo v marketu, rozloučili se s našimi novými kamarády, a šli někam na baštu. Další den jsme měli v plánu posunou se dál, směrem Yucatán, do města Campeche.

 EN: We looked forward to see Palenque a lot. Finally, we will see a Mayan pyramids, one of the best preserved Mayan cities. Palenque is a small town located deep in the tropical rainforest in southeast Mexico in the state of Chiapas. It's very touristic. The whole city just lives from tourism. The next day in the morning we went to Zona Arheologica, 7 km away of town, ancient Mayan city. Then, what is unique in the world, there's a fee, just 57 pesos per person. Our experience is, that these kind of sights all around the world usually coast at least 5 times more. So what a nice surprise! Immediately after entering the city, we were impressed by all the ruins around! The tropical green forest all around adds to this very uniq atmosphere. Well, that was something! And for just 57 pesos! Originally we had planned to spend the whole day here, so we rejected all those tempting to offer day tours to the ruins here and later to the waterfalls. However, after an hour of exploring and climbing pyramids, we met a bunch of guys from Slovakia, who offered us a trip to the waterfalls with their car. We agreed, spent one more hour here and later met at the entrance gate.One of them, named Lojza, was actually the uncle of all others around in our age. Lojza lives for over 20 years in Mexico City and his nieces and nephews came to visit him and took a two-week vacation in Mexico. So together we went to the waterfalls of Aqua Azul. We did not expect any big surprise in the form of amazing waterfalls, those we have seen countless all over the world. But it was still a surprise. So beautiful symmetrical cascades with astonishingly deep blue water, we really have not seen. All that situated again in the lush jungle vegetation. It was beautiful. On the recommendation of Lojza we packaged with swimwear, so we all soon jumped into the water and enjoyed it like little kids. We returned to Palenque already after dark, said goodbye to our new friends, and went to find a place to eat something. The next day we had plan to move away, toward the Yucatan, the city of Campeche.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: