In Mexican Gulf - Veracruz

Trip Start Mar 16, 2011
1
64
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Central Mexico and Gulf Coast,
Monday, November 19, 2012

English translation is below
 
CZ: Do tohoto přístavního města na břehu Mexického zálivu jsme se dostali busem až odpoledne, takže ten den jsme si stihli projít jen promenádu kolem přístavu a pobřeží. Po cestě z Puebly jsme měli možnost spatřit nějvyšší horu Mexika Pico de Orizaba 5636 m, a celkově, trasa byla víc než zajímavá. Projížděli jsme několika vegetačními pásy, od toho horského v nadmořských výškách až 3000 metrů, přes horský deštný les až po tropy v samotném Mexickém zálivu. Veracruz nám byl několika lidmi doporučen jako zajímavé město. My ale už od začátku tušili, že to nic extra nebude. Měli jsme pravdu, krom krátké promenády kolem pobřeží a hezkého náměstíčka s katedrálou tu vlastně nic jiného k vidění není. Na druhý den jsme měli domluven přes couchsurfing sraz s jedním Čechem Pavlem, který tu žije. Ve Veracruz jsme měli jednu nabídku noclehu přes couchsurfing, ale museli jsme ji už odmítnout, neboť toho bylo za poslední dobu na nás až moc. Couchsurfing je super věc, ale věčný kontakt s někým novým, kdo je stále lačný po konverzaci s vámi v angličtině (to je jedna z hlavním motivací lidí proč couchsurfing dělají), dělat vám společnost tady a zas tam je někdy až příliš, a je nutno si od toho chvíli odpočinou a mít nějaké své soukromí. Takže jsme se ve Veracruz rozhodli jít pěkně po staru do hostelu a užít si své soukromí:-)Pavel nás ráno probudil přímo v hostelu. Netušili jsme, že bude tak akční, a přijde nám bušit na dveře, poté, co jsme mu do meilu sdělili místo, kde přebýváme. Společně jsme strávili den ve Veracruz. Oblezli jsme nějaké ty památky, muzea, promenádu a také jednu kamennou pevnost. Veracruz býval častým útokem  pirátu, takže se musel bránit právě těmito pevnostmi. Aby taky ne, byl to jeden ze strategických přístavů španělských přístěhovalců. Jak jsme se dozvěděli, Pavel zde žije se svým 9-ti letým synem už rok. Předtím pobýval několik let ve Státech. Tam už se vracet nechce, a nejraději by zůstal zde, příípadně odešel do Kanady. O Státech, Kanadě a o Mexiku jsme si toho měli dost co povědět. Svým způsobem nám ten chlápek připadal ale trošku divný, jakoby před něčím nebo někým utíkal. No, ať je to jak je, pravdou je, že podivných Čechů jsme ve světě už něco potkali. Když vzpomenu před lety na Zéland, tak tam to byl tehdá jeden český exot vedle druhého.Ve Veracruz jsme nakonec strávili dvě noci. To ale víceméně jen kvůli tomu, že jsme se setkali s Pavlem, jinak by tu nebylo co dělat, a jeli bychom zřejmě hned druhý den dál. Alespoň jsme ale měli čas na jiné věci a třetí den brzy ráno naskočili na bus do Palenque s přestupem ve Villa Hermosa. Čekal nás celý den cesty.   

 EN: Ve got to Veracruz, the port city on the shore of the Gulf of Mexico in the afternoon, so the first day we managed to walk only Melacom - a promenade around the harbor and coastline. On the journey from Pueblo to Veracruz we had the opportunity to see the highest mountain in Mexico, Pico de Orizaba 5636m, and overall, the route was more than interesting. We went through several vegetation zones, from the mountainous at altitudes up to 3000 meters through the mountain rainforest to the tropics in the Gulf of Mexico. We have been recommended Veracruz by several people as an interesting city. But we already suspected from the beginning that it will not be anything extra. We were right, except for a short promenade along the coast and a nice square with the cathedral,  there is not so much to see.On the second day we had CouchSurfing meeting with one Czech guy, Pavel, who lives here. We together walked the city, saw some of monuments, museums, and visited a fortress. Veracruz was often attacked by pirates, so they had to defend somehow, so that's why this fort. Veracruz used to be one of the strategic ports of Spanish immigrants. As we know, Pavel lives with his 9 years old son for a year here. Previously they lived for several years in the States. They don´t want to go back, and would rather stay here, or left for Canada. We had a lot to talk about USA, Canada and Mexico together. At the end we spent in Veracruz two nights. But that's more or less just because we met with Pavel, otherwise one day would be more than enough. At least we had time for relax-reading, bloging etc., and the third day early morning we jumped on the bus to Palenque with a transfer in Villa Hermosa. The long day bus ride awaited us. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: