Waterton and Glacier National Park, Canada-USA

Trip Start Mar 16, 2011
1
36
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , Alberta,
Sunday, September 11, 2011

the Czech translation below, český překlad dole

EN: Our return travel from Yellowstone back to Canada we broke with one stop in Glacier National Park in Montana and second stop in Watterton National Park in canadian province Alberta. The good sunny weather still lasted so we could enjoyed a lot of trekking in both parks. The mountain sceneries found in this part of Rocky mountains are probably the best we have seen. One day we really have to come back to spend here more time. At this time we were already pushed by the time, because meantime we got job offer for the work in hotel in Rogers Pass in Glacier National Park. They needed us to come a start at 14th of September. So we had to leave this wonderful place earlier because few hundred km of travel were still ahead to Roggers Pass.
 
CZ: Po cestě z Yellowstone zpět do Kanady se na území USA nachází národní park Glacier a  na druhé straně hranice národní park Watterton. Oba dva jsme stihli rovněž navštívit. Přálo nám počasí, bylo krásně slunečno a teplo. Čas už nás ale trošičku tlačil, neboť se nám mezitím podařilo domluvit si práci v hotelu na Roggers Pass v národním parku Glacier v Kanadě. Majitel nás potřeboval co nejdříve, a my mu tedy slíbili, že 14. září přijedeme.V Glacieru a ve Wattertonu jsme si náramně užili trekování. Horské scenérie tu byly naprosto dech beroucí. Díky výtečným podmínkám jsme tu pořídili zřejmě jedny z nejlepších fotek z hor vůbec.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: