Dinosaur Provincial Park, Alberta

Trip Start Mar 16, 2011
1
34
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , Alberta,
Monday, September 5, 2011

the Czech translation below, český překlad dole

EN: While driving towards to Yellowstone we took a bypass and while still in Alberta we stopped in Dinosaur Provincial Park, where the most famous archelogical site of dinosaur´s sketeleton was found. The natural landscape itself is interesting and very nice here too, similar to what can bee seen in Grand Canyon in USA, but much smaller of course. We had great day here with one of the best conditions for photography.
 
CZ: Po cestě z Calgary s malou odbočkou jsme se stihli podívat do provinčního parku Dinousaur, kde se nachází jedny z nejvýznamnějších světových nalezišť kosterních pozůstatků Dinosaurů. Přírodní scenérie sama o sobě je zde moc hezká, silně připomínající Grand Canyon v USA v menším provedení. Strávili jsme zde celý den trekováním a fotografováním než jsme se vydali dále. 

 

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: