Seaward-Valdez, Alaska

Trip Start Mar 16, 2011
1
17
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Alaska
Thursday, August 4, 2011

the Czech translation below, český překlad dole

EN: In a day we came from Ancorage to the fishing village called Seaward, where was sadly very bad weather. We did full day hike up to the Exit glacier and then even more above the glacier with hope the wheater will turn good. But no, all was almost in permanent rain and very high humidity. Luckily we had few nice views of glacier. We left Seaward to drive the part of the road back from Kenai Penincula to catch the ferry over Princ William Sound to another fishing village called Valdez. The weather was still mostly bad but finally closer we were to Valdez the weather turned much better. We stayed in Valdez for two days exploring the surrounding, watching fishermen, admiring the natural beauty all around and looking for the tour taking us to biggest glacier named Colombia by boat or seakayak for reasonable price. But all the prices did not meet our budget so at the end we did not go there.Before leaving Valdez we were so lucky to fish in creek two big salmons which we later in the night few dozens km behind Valdez baked while camping. That meat was so delicous and fresh that we ate both big salmons only in two of us! We had to be only very carefully, becuase we did not want to attract any bear nearby, so always when one was cooking, the second one guarded with bear sprey in hand.
 
CZ: Během dne jsme z Ancorage dorazili do pobřežního města Seaward, kde však panovalo špatné počasí téměř bez jakékoliv viditelnosti. Podnikli jsme celodenní výpravu k ledovci Exit Glacier a pak ještě několik set výškových metrů nad něj, s doufáním, že se počasí zlepší. Nijak výrazně se však nezlepšilo, většinou pršelo, ale výhledy jsme naštěstí nějaké měli, i když ne úplně ideální, jaké bysme si přáli. Ze Seaward jsme se část cesty vraceli a poté přeplouvali trajektem z poloostrova Kenai zálivem Princ William Sound do Valdez. Počasí bylo většinu času stále špatné, ke konci cesty trajektu se ale výrazně zlepšilo a bylo naštěstí co vidět. Ve Valdez jsme zůstali zhruba den a půl, dělali krátké procházky po okolí, sledovali rybáře v přístavu, kochali se výhledy a zjišťovali ceny výletu k největšímu ledovci Colombia. Ceny byly na náš vskus až příliš vysoké, navíc počasí nebylo ideální, tak jsme nakonec tento výlet nepodnikli.Před odjzedem z Valdez se nám podařilo v potoce nachytat nádherné lososy, které jsme si poté před noclehem v lese u cesty krásně osmažili. Bylo to pochutnáníčko, jako nikdy. Museli jsme však být velice pozorní a opatrní abychom nepřilákali nějaké nezvané hosty, jako jsou medvědi.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: