Denali National Park, Alaska

Trip Start Mar 16, 2011
1
15
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Alaska
Saturday, July 30, 2011

the Czech translation below, český překlad dole

EN: There is really nothing so much interesting in Fairbanks, so we stayed here only for a while and continued southward to Denali National Park. We spent here three days with hiking, camping and exploring rich fauna and flora which can be seen in Denali everywhere. Denali is called as a african Serengeti of north, because there is unusal abundance of big mammals like bear, deer, caribu, moose, fox, wolf and other. We really saw a lot here, as almost everybody who visits this beautifull piece of world. That was amazing experience. The only thing we had bad luck with was the fact, we could not have a glimpse of the highest peak of Northern American continent Mt. McKinley despite the fact we were camping and hiking for three days at the foot of this huge mountain. The massive peak was all the time in clouds.
 
CZ: Fairbanks jako město není ničím extra zajímavé, proto jsme se přiliš nezdržovali a pokračovali směrem na jih do národního parku Denali. Zde jsme strávili 3 dny trekováním, kempováním a obdivováním bohaté fauny, která se v Denali ve velkém vyskytuje. Denali je přezdíváno trefně africkým Serengeti severu, neboť jsou tu běžně k vidění velcí savci severních krajin, jako medvědi, losi, sobi, jeleni, lišky atd. Mnoho druhů zvěře jsme opravdu na vlastní oči spatřili, tak jako téměř každý, kdo do tohoto parku zavítá.Bylo to úžasné. Jediné co se nám nepoštěstili spatřit, byl vrhol nejvyšší hory severoamerického kontinetu Mt. McKinley, který se celou dobu našeho pobytu v Denali ukrýval v hlubocích mracích.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: