Victoria, Vancouver Island

Trip Start Mar 16, 2011
1
7
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , British Columbia,
Friday, July 8, 2011

the Czech translation below, český překlad dole

EN: Once we reached US westcoast we took a ferry from the port Anacortes to Vancouver Island, back to Canada. We arrived to Victoria, the biggest city in Vancouver Island and also the capital of British Columbia, in the evening. We booked whale watching tour with Zodiak rubber boat for next morning. That was really awesome! The best experience so far! Not only we saw a lot of Orcas and seals, but the ride on Zodiac is amazing experience! The boat flies over waves with very speed so you have sometimes jumps like 3 metres in height!Victoria is  lovely city with pleasent atmosphere, victorian architecture and mild climate.
 
CZ: Z území USA, přesněji z přístavu Anacortes jsme měli zarezervovaný tiket na trajekt na Vancouver Island, zpět do Kanady. Do Victorie, hlavního města Britské Kolumbie jsme dopluli večer. Na druhý den jsme měli domluvenou tůru na pozorování velryb rychločlunem Zodiak. Byl to zatím náš nejsilnější zážitek! Nejenže jsme viděli spoustu kosatek a tuleňů, ale jízda na gumovém rychločlunu, který to sviští neskutečnou rychlostí po vlnách, kdy skáčete tři metry vysoko, je opravdu něco!Victoria je velice příjemné město s úžasnou atmosférou, viktoriánskou architekturou a mírným klimatem.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: