Leaving Canada

Trip Start Mar 16, 2011
1
48
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , British Columbia,
Sunday, February 19, 2012

Český překlad dole, the czech translation below

EN: We had still one day off to enjoy in Vancouver, for the last time. We just spent the day wandering the downtown and enjoyed our last moments in Canada. For our last two nights we had the accommodation in the same house where we lived before when when came to Canada. The landlord (Erla) was happy to see us again and was fine to accommodate us. So we had the great chance to see our old friends from Vancouver again, some of them still living the same rent as before. Monday early morning was planned to be our departure to USA-California, but as it used to be, plan is plan and reality different. We were late with our stuff in the morning and then went to visit and say goodbye our friend Katka who we met in Revelstoke before. She meantime moved to Vancouver.Before noon we were finally leaving Vancouver but the US border we crossed not before 2 pm, the immigration procedure seemed to last forever. We left Canada. We had the same feeling what we had when leaving Revelstoke two days ago, only the feelings are now stronger. The long journey awaits us, first the 2200 km long drive down to Los Angeles where our flight to South America, particularly Chile, is from. Something nice ends up here, something nice begins.
 
CZ: Neděli jsme ještě celou strávili ve Vancouveru. Nocleh jsme měli v domku na Hoy street, kde jsme bydleli po našem příletu do Kanady. Potkali jsme se tu s našimi známými, někteří tu stále ještě bydlí. V něděli jsme si naposledy prošli centrum Vancouveru, rozloučili se s našimi kamarády a připravili se na dlouhou cestu do Californie, která nás čekala další den. V pondělí byl naplánován brzký ranní odjezd. To se však nepodařilo. Místo toho jsme Vancouver opustili až před polednem. Na poslední chvíli jsme se byli ještě rozloučit s kamarádkou Katkou, kterou jsme poznali v Revelstoku. Katka se mezitím přestěhovala do Vancouveru. Před polednem tedy opouštíme Vancouver, ale hranici do USA překračujeme až kolem 2. hodiny odpolední, imigrační procesy tu trvají věčnost. Nadobro opuštíme Kanadu. Máme stejné pocity, jako když jsme před dvěma dny opuštěli Revelstoke, jen teď jsou myšlenky ještě silnější. Čeká nás cesta, 2200 km dlouhá, do Los Angeles, odkud máme let do jižní Ameriky, přesněji až na samotný jih do Chile. Něco tu končí, jiné začíná.  
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: