California, USA

Trip Start Mar 16, 2011
1
49
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Thursday, February 23, 2012

český překlad dole / Czech translation below  

EN: Whole four days took us the drive along the entire American westcoast, from rainy and cold Canadian Vancouver to hot and dry Californian Los Angeles. This distance might be done in two days, if we hurry, but we rather had two days extra to avoid some unexpectable circumstances and to have at least a bit time to see something when driving. We did not have obviously time for any big travel at this time, but we visited at least something what was worth to see. We traveled throughout three states of America, first one, the Northern, was Washington, second one Oregon and final one was California. Almost one full day we spent just driving Oregon´s coast, renowned for its spectacular and scenic coastline full of rocks and cliffs shaped to remarkable shapes. No wonder, that this scenic drive remembered us what we have seen in New Zealand and lately in Canadian westcoast in Vancouver Island. The other place worth to mention was Redwood State Park in Northern California, renowned for Sequoia trees, one of the biggest trees on the planet. Some of them grow here up to unbelievable height of 130 m and grow more than 1500 years! The landscape has changed equal to how we travel southward. From the central California we found the clima very hot and dry comparable what is southern Spain or Morocco. Our final destination Los Angeles was so hot and dry in the end of February that we could not believe that. Of course, we knew that Southern California is warm year round, but anyway that was big surprise to come here straight from Canada.
 
CZ: Celé čtyři dny nám trvala cesta podél celého západního pobřeží USA, z chladného a deštivého kanadského Vancouveru až do horkého a suchého kalifornského Los Angeles. Tato vzdálenost by se díky mimořádně dobrým americkým dálnicím dala ujet i během dvou dnů, ale my si raději vyhradili o dva dny více, abychom se vyhnuli zbytečným honičkám a stresům a také abychom po cestě něco málo i viděli. Na nějaké větší cestování jsme tentokrát neměli čas, ale přece, hodně zajímavého jsme po cestě viděli. Projeli jsme postupně třemi státy USA, od severu to byl nejprve stát Washington, poté Oregon a ve finále samotná Kalifornie. Téměř celý jeden den jsme strávili cestou po oregonském pobřeží, které je výjimečné svoji geologickou rozmanistostí. Obrovské písečné duny, vysoké útesy a skály vyčnívající z moře, to vše je tu k vidění. Ne náhodou nám to připomínalo divoké západní pobřeží, které jsme kdysi viděli na Novém Zélendu a z části i v Kanadě na Vancouver Island. Další místo, které jistě stojí za zmínku, je Redwood State Park na samotném severu státu Kalifornie. Nacházejí se tu jedny z největších sekvojí na světě, mnohé dorůstají do úctyhodné výšky 130m a stáří 1500 let.Ráz krajiny se měnil v úměrnosti tomu, jak jsme se blížili víc a víc na jih. Od střední části Kalifornie už to byla víceméně jen vyprahlá krajina připomínající více a více poušť. V samotném Los Angeles bylo koncem února už takové teplo, že ani léta v Evropě nemáme mnohdy tak horká a slunečná. Popravdě, byli jsme z toho trochu v šoku. Samozřejmě jsme věděli, že v Kalifornii je teplo celý rok, ale že bude až takové, to nám trošku vyrazilo dech.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: