Leaving Revelstoke

Trip Start Mar 16, 2011
1
47
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , British Columbia,
Saturday, February 18, 2012

Český překlad dole, the czech translation below

EN: Saturday was the day when we were leaving Revelstoke. It was sad. We were saying goodbye the place, what we both fell in love with. The place where we met many nice people and a lot of them became our good friends. But we knew that something new awaits us. We had nice farewell party with all the Czechs we met in Revelstoke. Saturday morning welcomed us with heavy new snow and all roads covered. We were first very afraid how our long drive to Vancouver is going to be, but finally we found out the snow was more less only local and few dozens km pass Revelstoke was no evidence of new snow. The travel then was easy. We got to Vancouver in late afternoon and found out from radio that there is a NHL hockey match Vancouver-Toronto tonight. We were hurry up to catch the match, but unfortunately all tickets were sold out when got there. Anyway we had one experience. When we came back to our car parking spot, the car was gone, towed:-(  Luckily the penalty was not so expensive as we expected. After picking up our car we went rather right away to the place where we had promised accommodation from our former landlord, when we stayed in Vancouver, before something bad happends to us in this big city again:-)
 
CZ: V sobotu brzy ráno jsme se loučili s Revelstokem. Bylo nám smutno. Loučili jsme se s místem, které jsme si oba zamilovali. Místo, kde jsme potkali spoustu supr lidí a mnoho z nich se stali našimi přáteli. Věděli jsme však, že nás čekají další pěkné věci a místa. S naší malou českou komunitou jsme se náš předposlední večer patříčně rozloučili. Sobotní ráno před odjezdem nás přítalo přívalem nového sněhu, z čehož jsme radost moc neměli. Čekala nás dlouhá cesta do Vancouveru. Naštěstí se sníh na silnici držel jen pár desítek kilometrů za Revelstokem, pak už byla dálnice sjízdná bez problémů.Do Vancouveru jsme se dostali pozdě odpoledne. Ještě jsme chtěli stihnout zápas NHLVancouver-Toronto, lístky už však k mání nebyly. Zato nám bylo od stadiounu odtaženo auto za nedovolené parkování. Hmm, to se nám tedy náš spěch vyplatil.L Naštěstí nebyla pokuta tak krutá, jak jsme očekávali. Zbytek dne a večera jsme už raději strávili jen v krytu domu, kde jsme bydleli během našeho prvního pobytu ve Vancouveru a kde jsme měli s majitelkou domluveno, že můžeme zase přespat. Něchtěli jsme už pokoušet další neštěstí a vyhnout se všem nástrahám veloměsta:-)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: