Snowmobiling Boulder Mountain

Trip Start Mar 16, 2011
1
46
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , British Columbia,
Wednesday, February 15, 2012

Český překlad dole, the Czech translation below

EN: Our last week in Revelstoke and overall in Canada has come. As it used to be, before our departure we wanted to finish and enjoy as many things as we could. But the time goes always very fast. Except the last weekend when we skied a lot, we had the chance to have one more full day to enjoy snowmobile. We were very lucky in choosing the day for this activity, because the conditions for us-non skilled snowmobile beginneres were simply perfect. Clear sunny sky with excelent visibility, and no new snow, which was good for us, otherwise in new powder we would be lost. We rent sled and other gear at Peaks Lodge where Marek worked.  Firstly we had to ascent slowly to get into higher elevation in the place called Boulder mountains where most snowmobilers take their ride. After first necessary careness of how to ride sled we figured out how this machine works and how to ride safely. However once we fliped over with sled when riding up to steeper hill. Fortunately there was neither damage nor hurt. Afterthat we enjoyed beautiful afternoon with stunning views all round. The evenings descent back to the valley was cold but nothing has changed and we had really wonderful day here.
 
CZ: Náš poslední týden v Revelstoku a celkově i v Kanadě. Jak už to bývá, před odjezdem jsme toho chtěli stihnout ještě co nejvíce, čas se však krátil moc rychle. Krom víkendu, který jsme stihli ještě celý prolyžovat, se nám nakonec ještě podařilo ukrojit celý jeden den a s vypůjčeným sněžným skútrem pojezdit trochu místní trasy. Měli jsme obrovské štěstí, protože den, který jsme si nato vybrali, byl asi ze všech nejhezčí. Slunečno, bez mráčků, bezvětří a viditelnost kam až koho dohlédne.  My, oba bez jakékoliv zkušenosti s jízdou na sněžném skůtru, jsme takové počasí uvítali. Neboť jezdit v zataženém dni plném nového sněhu po kolena by byl pro nás asi tvrdý oříšek. Podmínky tedy pro nás ideální. Skůtr jsme si zapůjčili u Peaks Lodge Resort, kde Marek pracoval.  Zprvu jsme více než hodinu vyjížděli po značené trase do vyšších nadmořských výšek, kde se nám potom otevřely nekonečné pláně v oblasti Boulder Mountain. To je místo, kde většina skůtrařů řádí. Po počáteční opatrnosti s jízdou na skůtru jsme se s ním po chvíli sžili a už to šlo. Nicméně se nám jednou podařilo se i se skútrem obrátit. Naštěstí se to obešlo bez újmy na zdraví nebo na majetku. Pak už jsme si tu užili parádní odpoledne s krásnými výhledy po okolí. Večerní sjezd dolů zpět do údolí byl docela chladný, nic to ale nezměnilo na supr zážitku z toho dne.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: