Los Angeles - departure to travel South America

Trip Start Mar 16, 2011
1
50
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Friday, February 24, 2012

český překlad dole / Czech translation below  

EN: Our departure day to South America has come. The day before we came to the place Redlands, the neighbour of Los Angeles, where we had a deal with the farmer Craig to leave our car parking for a time we will travel South America nad before we will pick up our car again to travel USA. We got the contact for Craig from one of our friend we met in Revelstoke, Canada.  From the very beginnig Craig seemed to be very fair and friednly person who offered us the room with bed for our last night before our flight and also ride to the trains station for our train to Los Angeles airport. That was all very helpfull and we really appreciated that. Before we wento to bed we sat with the bottle of wine with Craig and his two co-workers and had very interesting and life talk. After that we fell very tired into the bed and slept like a baby.

The next mornirn everything went fine according the plan and we boarded the plane to Chile. Our flight had two stops, first one in Mexican capital, Mexico, the second one in capitol of Chile, Santiago. Our final destination was Punta Arenas, the southermost city in Chile, which sits in the place called Patagonia!

CZ: Nastal den našeho odletu do jižní Ameriky. Kousek od Los Angeles jsme měli přes kamaráda domluvené místo na farmě, kde jsme si mohli nechat zdarma a v bezpečí po dobu našeho pobytu auto než se za několik měsícú opět vrátíme cestovat po USA. Farmář Craig se hend jevil jako velice sympatický a fajnový člověk. Nabídl nám rovněž nocleh a odvoz na vlak, který nám měl odpravit na letiště. Večer před odletem jsme ještě stihli posedět u láhve vína a seznámili se s jeho kolegy, kteří u něj pracovali na farmě. Výborně jsme si popovídali a posléze unaveni padli do postele (někdo na zem) a usnuli jak špalci.


Druhý den ráno již nic nebránilo našemu odletu do Chile. Náš let sestával se dvou přestupů, první v Mexico City a druhý v Santiago, hlavní městě Chile. Finální destinace byla Punta Arenas, nejjižnější město v Chile, v oblasti zvaném Patagonie! 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: