Happy New Year!

Trip Start Mar 16, 2011
1
44
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , British Columbia,
Sunday, January 1, 2012

English translation is below

 
CZ: Velkou silvestrovskou párty jsme letos v plánu neměli a to hlavně z důvodu, že jsme oba museli 1. ledna na Nový rok ráno do práce. Sedět doma na zadku se nám ale také nechtělo, takže jsme vyrazili do města. Po cestě jsme navštívili naše přátele, popřáli šťastný nový rok, pokecali a šli dále. Zamíříli jsme do Revelstoke Community centre, kde byla živá hudba s občerstvením. Muzika byla fajn, jen těch lidí se tu bohužel nesešlo, tak jak by se na silvestrovskou párty slušelo. Před půlnocí jsme místo opustili a vyrazili na procházku městem ve snaze zapadnout do nějakého baru, kde bychom si s někým připili do Nového roku. Všechny bary a restaurace však byly nacpány k prasknutí, takže nebylo možno se někam dostat. Jak je známo, zde v Kanadě je zakázáno požívat jakýkoliv alkohol na veřejnosti, a to platí i pro silvestrovskou noc. Kolem dokola kroužila stále policejní auta, takže i nějaký malý přípitek s lahvinky na ulici by mohl přijít pěkně draho. No nakonec nám nic jiného nezbylo, pač o půlnoci jsme se nacházeli uprostřed ulic pod hodinami, tak jsme vytáhli placatičku rumu, připili a byl nový rok. Po půlnoci jsme objevili příjemnou restauračku, kde bylo možno si ještě sednout a dát pivko. Potkali sme se tu s párem z Austrálie, které jsme poznali v práci, tak jsme přisedli ke stolu a zbytek naší silvestrovké noci strávili s nimi. Pro vyjasnění toho, jak to tu vypadá na silvestra, je nutno dodat, že se zcela vymyká tomu, co známe u nás. Nikde se tu žádné ohňostroje nekonají, nikdo nestřílí žádné rachejtle, petardy jako o závod, nic takového. K těmto aktivitám je třeba speciální povolení a bezpečné prostory. V celém městě jsme nepotkali jediného opilého člověka, nikoho kdo by křičel, hulákal a dělal povyk na ulici, tak jak to známe u nás. Všichni se tu chovali velice střídmě, slušně a ohleduplně. Snad jakoby ani žádný silvestr nebyl ale jen obyčejný všední den. O půlnoci si lidé jen odklonili od stolů, zabručeli něco jako Happy New Year, a pokračovali v běžné konverzaci se svými přáteli. Zprvu nám to vše přišlo dost chudé a nemohli jsme uvěřit, že je vůbec silvestr. Postupně jsme ale začali uvažovat jinak a přišli nato, že je to vlastně takto fajn, že je rozhodně lepší vidět lidi slavit spíše v tichosti, v pohodě bez zbytečných emocí a vyrválu všude kolem. Cítili jsme se fajn a nakonec jsme naznali, že nám ten rámus kolem ohňostroje a rajechtlí, co známe od nás, vůbec nechybí, ba naopak. V klídečku jsme v noci došli domů a ještě se stihli příjemně vyspat bez jakéhokoliv ruchu z ulic, než jsme ráno vyrazili do práce. 
 
EN: We did not have a plan to make big New Year´s party. The main reason for that was, that we both had to work next morning on 1st January, sad:-( But we did not want to spend New Year´s eve sitting at home either. So we decided to go out. First we stoped at our friend´s house and wishes them Happy New Year. Then we headed to Revelstoke Community Centre where the party with life music took place. The music was great but not so much people came here to celebrate New Year. So we left this place before midnight and walked through centre looking for another place to get in for a midnight drink. But all bars and restaurants were totally full with no chance to get in. As known, there is alcohol prohibition in public area in Canada, many police cars were driving around whole night, so the thought to have a midnight drink in the street was not good. Finally we did not have any other choice, we stood at the main street under clock and took small bottle with Rum and drunk a bit as a midnight drink with all the best wishes for coming new year. After midnight we found then nice pub with the free seats so we sat for a beer. We met an australian couple here who we know from work, so we had a beer with them before we went home.
For explanation of how looks New year´s party here, it is necessary to add, that completely defies what we know in our country. There were no fireworks, no one shot fireworks, firecrackers or anything like that. This activities need special permit with safe place. Throughout the city we did not meet one drunk man, no one who screamed, yelled and made a fuss on the street, as is known in Europe. They all behaved very modestly, with decency and respect. It seemed not to be New Year´s Eve but just ordinary day. At midnight, people just moved away the table, muttered something like Happy New Year and continued normal conversation with their friends. At first we found all this very poor and we could not believe that this is New Year´s Eve. However we began to see it differently and found out then, that it´s actually much better to see people celebrating rather quiet, cool with no extra emotions and fuss all around. We felt good and finally agreed that we really not miss all the noise around from fireworks and drunk people what we know from home. We got home then at night and got to sleep very easily without any noise of the streets before we had to go to work next morning.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: