X-country MacPherson trails in Revelstoke

Trip Start Mar 16, 2011
1
43
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
What I did
Nordic Ski Club Revelstoke

Flag of Canada  , British Columbia,
Saturday, December 31, 2011

English translation is below
 
CZ: Poslední den roku 2011 jsme opět strávili sportovně. Zapůjčili jsme si běžkařskou výbavu a vyrazili na upravené běžkařské trasy v areálu MacPherson kousek za Revelstoukem. Běžkařské okruhy v celkové délce něco kolem 40 km jsou spravovány Nordic Ski Clubem a za mírny poplatek jsou otevřeny široké veřejnosti. Podmínky byly dnes přímo vynikající, takže nám nic nebránilo si den pořádně užit a dát si do těla! Nejenže jsou trasy výborně upravované, je tu také k dispozici prostorná chata se společenskou místností, kde si lyžaři mohou posedět, odpočinou, dát sváču a ohřát se. V terénu je k dispozici ještě jeden srub, který slouží k podobným účelům. Značení okruhů je vynikající, všechny trasy kopírují podrobné značky s mapkami. Ježdění jsme si náramně užili a nemohli se ho ani nabažit. Již se těšíme na další dny volna, kterých je bohužel méně než těch pracovníchL Měli bychom s tím něco udělat, sportovních aktivit nám přibývá a času se nedostává.
 
EN: The last day in year 2011 we spent again outdoor active. We rented full cross country equipment and headed to cross country trail area called MacPherson just few km´s past Revelstoke. The x-country trails are maintained by Nordic Ski Club and all are open for public for a little money as a day use.The conditions were excelent today so we could really enjoy it here and get sweat! Needless to say the trails are being very good groomed, there is also big shelter with common area for public use and there is one more smaller shed few kms futher in terrain. The trails are very well marked. We had great day here and enjoyed x-country fabulously. We look forward for another days off which we unfortunately have less than working days. We should do something with that, there are a lot of activities around to go for them!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: