San Gil&Bogota: Between adventure & city-tripping

Trip Start Jul 04, 2012
1
16
36
Trip End Jan 23, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Colombia  ,
Saturday, September 15, 2012

Afscheid nemen van Taganga was niet gemakkelijk, maar met raften in het vooruitzicht in San Gil verliep dit toch iets wat simpeler. Eigenlijk waren we beiden niet echt onder de indruk van San Gil zelf; de stad ligt wel op een toffe locatie in de bergen, maar het leven in de stad zelf was maar doods. Gelukkig waren de activiteiten hier leuk genoeg zodat we beiden toch met een positief gevoel kunnen terugkijken op San Gil.

We hadden beiden nog nooit geraft, waardoor we dus bijzonder hard uitkeken naar deze ervaring, zeker indien het waar was wat er in ons boek stond; dat de Rio Suarez een 5+ rating had voor het raften (wat de hoogst mogelijke is). Na het aanhoren van de veiligheidsvoorschriften, die het heel wat intenser en moeilijker deden lijken, namen we allen plaats in de boot en begonnen te peddelen naar de eerste stroomversnelling. Bijna onmiddellijk wisten we hoeveel we plezier wel niet gingen beleven aan deze rit. Bijna alle stroomversnellingen waren zo krachtig dat het water langs alle kanten in onze boot vloog. Op een bepaald punt waren de golven zo hevig dat Jeroen, de eerste op dat moment en achteraf bekeken ook de enige, pardoes in het water viel. Dankzij de veiligheidsmaatregelen wist iedereen gelukkig wat te doen en in een mum van tijd zat hij weer in de boot. Tijdens deze leuke trip konden we bovendien ook nog eens van rotsen springen (weliswaar niet zo hoog als in Nicaragua) en mochten we ook eens zwemmen in een lichte stroomversnelling. Helaas was de tocht voorbij voor we het goed en wel doorhadden.

De volgende dag besloten we om wat geld te sparen, dus in plaats van het oorspronkelijke plan om te gaan paragliding wouden we een wandeling maken naar Barichara, een koloniale stad in de buurt. We wisten eigenlijk niet wat te verwachten van Barichara, vandaar dat we dus stevig onder de indruk waren van haar pracht. Verscheidene straten leken net geplukt uit het koloniale Spaanse verleden. De kasseistraatjes, de prachtige witte gebouwen met kleurrijke banden, de mooie kerken, alles was zeer authentiek en bijzonder prachtig. Ook al brachten we hier maar een namiddag door, toch zijn we beiden van mening dat dit een van de mooiste koloniale dorpjes was die we ooit al gezien hadden.

Aangezien we al even in Colombia verblijven en we toch nog steeds dromen van PatagoniŽ, waren we gedwongen om vroegtijdig afscheid te nemen van San Gil. Onze volgende bestemming hier is de Colombiaanse hoofdstad. Bogota ligt op 2625m en is daarmee de derde hoogste hoofdstad in Zuid Amerika. We hadden niet echt een idee wat te verwachten hier aangezien de meeste medereizigers onderweg zich negatief hadden uitgelaten over deze stad. Desalniettemin waren we stevig onder de indruk van Bogota. Deze stad huisvestigd enkele prachtige musea waaronder het Botero-museum, dat heel wat goede Europese kunst bezit en een bijzonder uitgebreide collectie van deze Colombiaanse kunstenaar zelf, en het goudmuseum dat zeker tot een van de beste ter wereld mag gerekend worden. Het historisch centrum van Bogota deed ons eigenlijk zelfs denken aan het mooie Brussel: een uitstekende mix van historische en overheidsgebouwen, musea, heerlijke kuierstraten en een zeer levendige sfeer. Als kers op de taart konden we hier zelfs onze eerste bieren van de tap in twee maand degusteren. Hannes genoot van de verschillende bieren die dit cafť te bieden had, terwijl Jeroen typisch bij zijn Guinness-achtig bier bleef.

In Bogota ondernamen we twee dagtrips, een naar een ondergrondse zout kathedraal in Zipaquira en eentje naar een berg in de buurt van Bogota die mooie vergezichten zou moeten opleveren. De zout kathedraal was eigenlijke onze eerste echte ontgoocheling gedurende deze reis. Beiden hadden we een mooie ondergrondse kathedraal uit zout verwacht, wat we voorgeschoteld kregen was echter het andere uiterste. De site wordt gebruikt voor zout te ontginnen en de kathedraal is eigenlijk het volgende: op de plaatsen waar er zich geen zout meer bevindt, plaatsten de arbeiders enkele stenen kruis- en religieuze beelden. Om het toch wat specialer te maken, plaatsten ze op het diepste punt een iets groter kruisbeeld. Vreemd genoeg tonen de foto's een veel interessanter beeld dan het eigenlijk was.

Onze tweede dagtrip was gelukkig heel wat leuker en mooier. We namen een kabelbaan naar de top van de berg Monserrate om van hieruit de magistrale stad Bogota te aanschouwen. Het geluk stond aan onze zijde aangezien we deze berg bezochten op de mooiste dag hier in Bogota – het was hier heel wat kouder en regenachtiger dan wat we gewoon waren, maar die dag was het minder bewolkt en aardig warm. Het zicht van bovenop was zeer zeker impressionant: een stad van 8 miljoen inwoners die zich uitstrekt over 1600 km≤ en volledig omgeven is door bergen. Zelfs aan de horizon was de stad nog steeds zichtbaar. Bovenop dit fantastische zicht was er tevens een zeer mooie kerk te bezichtigen op de Monserrate.

Na onze fijne tijd in Bogota is het nu alweer tijd voor een nieuwe bestemming. Deze keer trekken we opnieuw de natuur in. De Valle de Cocora zou ons een van de mooiste zichten in Colombia moeten opleveren. We zijn benieuwd…

Saying goodbye to Taganga wasn’t easy, but the vision of rafting in San Gil definitely made it a lot easier. We both weren’t very much impressed with San Gil itself. Its location was pretty cool amidst the mountains, but life there wasn’t very interesting. Luckily enough the activities there were cool enough so we can now look back on San Gil with a positive mindset.

We both never experienced some rafting, so we were very much looking forward to it, especially if what we read in our book was true: that the Rio Suarez had a 5+grade for rafting (which is the highest possible one). After hearing the safety procedures, which made it look pretty intense and hard, we all took a seat in the boat and started peddling towards the first rapids. Almost instantly we were aware of all the fun we were going to have whilst rafting. Almost all of the rapids were pretty strong and water was flying from everywhere into the boat. At one point the wave was so strong that Jeroen, the first at that time and the only one in retrospective, fell into the water. Thanks to the safety instructions everyone knew what to do and in no time he was back onto the boat. During our rafting trip we also did some rock jumping (although not as high as in Nicaragua) and swam a bit in the rapids ourselves. Sadly enough this fun experience was over before we knew it.

The following day we decided to save some money, so instead of going paragliding we went for a hike to the nearby colonial town of Barichara. We didn’t know what to expect exactly so the beauty of this town utterly surprised both of us. Numerous streets were perfect copies of how they would have been during the Spanish colonization period. The cobbled streets, the white houses, the churches, everything looked so authentic. We only spent an afternoon there, but we both agreed that this was one of the most beautiful colonial towns we’ve seen in our lives.

Since we’ve already been a long time in Colombia and we’re still dreaming of Patagonia, we had to say goodbye to San Gil after only spending two days there. Our next destination was Colombia’s capital Bogota – located on 2625m and therefore the third highest capital in South America. We didn’t really know what to expect of it as most people we’ve met along the way weren’t very enthusiastic about it. Both of us were nonetheless impressed with the majesty of Bogota. The city holds several interesting museums: the museum of Colombian painter Botero even had numerous famous European painters and a huge collection of his own works and the gold museum was definitely one of the finest of his kind in the world.  Historical Bogota even resembled Brussels according to us: a perfect mixture of historical and government buildings, nice museums, lovely streets and a very lively atmosphere. For the first time in more than two months we could even enjoy some fine draft beers. Hannes tried them all while Jeroen typically just enjoyed the one that resembled Guinness.

We did two daytrips here in Bogota, one to an underground salt cathedral in Zipaquira and one to a mountain that provided views over Bogota. The salt cathedral in Zipaquira was maybe our first true disappointment during this trip. We both expected a proper cathedral built out of salt underground, but what we got was something completely different. The site is used for salt mining and the workers basically put down some stone crosses and sculptures on the places where there was no more salt. To finish their 'cathedral’ they built a bigger cross on the deepest point of the mine. Strangely enough the mine still looks nice on picture.

Our second daytrip was luckily much nicer and more beautiful. We took a cable car up mountain Monserrate to enjoy a view over Bogota. We were lucky enough to visit the mountain – 3200m high – on the best day here in Bogota – the city is usually very cold and rainy, but this time it was only slightly cloudy and quite warm. The view on the top was very impressive: this vast city of 8 million people spreads out over 1600 km≤ and is entirely surrounded by mountains. As far out as the horizon, the city was basically everywhere. On top of this astonishing view over the city, Monserrate furthermore has a lovely church.

After our lovely stay in Bogota, the time has already arrived to move on to the next destination. This time we’re heading into the nature again. The Valle de Cocora is supposed to give us one of the best views in Colombia. We can’t wait to figure out whether this is true or not.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Vicky on

Alez Jeroen chance dat gij goed kunt zwemmen =)
Barichara ziet er trouwens sùper mooi uit! Wat een kleuren!
Geniet er nog van, 't klink allemaal sùper!

Stefanie Van Roy on

Ik ben hier al van ulle vertrek de blog aant volgen en vind het echt geweldig. Nu heb ik ook de foto's op Facebook ontdekt, maar Hannes, sinds wanneer een snor? of is da al lang ;)

mama van Jeroen on

Ik ben blij dat jullie ook eens een rustige activiteit doen, museum bezoeken. Het moet niet altijd spectaculair zijn hé. ik denk dat jullie er al mee voortkunnen met al wat jullie al gedaan hebben. amuseer jullie nog.
xxx

Philip De Backer on

Dat ziet er ginder zeer interessant uit. Geniet ervan.

mama Hannes on

Dag mannen, ondertussen zijn we terug van een rustige weekje vakantie in Frankrijk. Het eerste wat je dan doet (we zaten ginder in the middle of nowhere) is kijken hoe het met de mannen zit, is er een bericht, staat er iets bij op de blog. Mooie foto's, geweldige begeleidende tekst. We zijn weer mee en wachten op de volgende update. x mama

T. Hilde on

Altijd leuk om over jullie avonturen te lezen .. en bedankt om jullie verhalen en mooie foto's te blijven delen met het thuisfront !
xxx

papa Hannes on

Hela, wat doet mijn R4 daar in Barihara? :-)

Use this image in your site

Copy and paste this html: