Six days of sailing between Panama Ciy & Cartagena

Trip Start Jul 04, 2012
1
13
36
Trip End Jan 23, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Colombia  ,
Friday, August 24, 2012

Panama is over het algemeen een fantastische ervaring gebleken. Ook al zijn we hier niet bijzonder lang verbleven, toch zijn er een aantal zaken dat we zeker en vast nog lang zullen herinneren. Onze eerste halte in Panama was de hoofdstad, Panama City, waar we in het oudere stadsgedeelte verbleven, Casco Viejo genaamd. Dit stadsdeel zou bijzonder hard op Havana lijken en dit was zeker en vast geen understatement. We voelden ons werkelijk opnieuw in Cuba. Jammer genoeg waren er overal wegen- en restauratiewerken aan de gang en konden we dus niet optimaal genieten van de schoonheid die Casco Viejo te bieden heeft. Panama City heeft, hoe spijtig dit misschien ook mag zijn, niet alleen oude grandeur te bieden. Al wandelend door dit oude gedeelte kwamen we plots op een uitzichtspunt terecht waar de immense wolkenkrabbers het uitzicht volledig domineren. Hoe impressionant dit ook mag zijn, dit is niet de reden waarom we naar Centraal en Zuid Amerika trokken.

We hadden nog een plan vooraleer we aan onze zeil trip begonnen naar Colombia: het Panamakanaal. Om hiervan optimaal te kunnen genieten, besloten we om naar de Miraflores-sluizen te gaan. Hoewel deze veruit de meest toeristische plaats is om het kanaal te bezichtigen, had deze plek toch onze voorkeur omwille van het bijbehorende museum dat heel wat achtergrondinformatie gaf. We ondervonden dat voornamelijk de sluizen, maar feitelijk het gehele kanaal ook, een van de grootste bouwkundige ondernemingen ooit is. Drie sluizen in totaal, één aan de Atlantische en twee aan de Pacifische zijde doen de schepen dalen/stijgen over een hoogteverschil van 25,9 meter gedurende de 8-10 uur durende trip over dit 82 kilometer lange kanaal. Diegenen die graag nog wat meer weten over de werking van de sluizen, kunnen beter de wikipedia-pagina eens checken aangezien teveel informatie niet in deze blog thuis hoort. We brachten in totaal een drietal uur door aan het kanaal en we hadden het geluk van heel wat reusachtige schepen voorbij te zien varen. Het kanaal is zo smal en de boten zo groot dat dit de enige plek ter wereld is waar de kapitein het bevel over zijn schip overdraagt aan de lokale schippers. De boten worden trouwens als het ware door de sluizen getrokken dankzij een soort van trein aan beide zijden van de sluis. We zagen boten die maar nipt in de sluis kunnen, met slechts een meter aan beide kanten over.

Na ons bezoek aan het Panamakanaal was de tijd rijp voor een van de activiteiten waar we al naar uitkeken van toen we wisten dat we naar Centraal Amerika gingen: een zesdaagse zeiltocht van Panama naar Colombia. Onze tocht bracht ons van de haven van Puerto Lindo over de magische San Blas eilanden en de Colombiaanse grensdorpen Sapzurro en Capurganá tot in de geschiedenis-rijke stad Cartagena. De San Blas eilanden maken deel uit van het Kuna-gebied in Panama – een gebied dat grote onafhankelijkheid geniet – en zijn werkelijk adembenemend. We zeilden langs tekstboek mooie eilanden bestaande uit enkel en alleen wat palmbomen, we hadden een kampvuur op een mini-eilandje met enkel wat zand en hout en gingen continu snorkelen in de mooie koralen die we altijd tegenkwamen. Onze 8 medereizigers op de boot waren gelukkig zeer leuke mensen en dus hadden we nog meer plezier dan enkel en alleen tijdens de activiteiten. Of we nu gewoon aan het uitrusten waren op dek, een snelle duik namen 's morgens, aan het genieten waren van de overheerlijke maaltijden aan boord of aan het rondwandelen in een van de dorpjes, steeds hadden we een geweldig goede tijd. De dorpjes die we bezochten onderweg waren allen bijzonder interessant. Je had het mooie Sapzurro, Capurganá met een wonderbaarlijk huis gemaakt met gerecycleerd materiaal en een dorpje in de Kuna-regio met geweldig enthousiaste kinderen.

Cartagena dan, onze eerste Zuid Amerikaanse bestemming, is een stad van gemengde gevoelens. Wanneer we aankwamen zagen we onmiddellijk opnieuw de gigantische wolkenkrabbers die de kustlijn een beetje om zeep helpen, maar toen we op het dak van onze hostel stonden konden we al genieten van de mooie oude stad die Cartagena tevens huisvestigd. De volgende dag gingen we wat meer rondwandelen in het oudere koloniale stadsgedeelte en terwijl Hannes het echt een mooie stad vond, was Jeroen niet echt overtuigd omwille van het te overdreven trendy karakter van deze stad.

Panama as a whole has been an absolutely amazing experience! Even though we didn't spend a lot of time here, in total we were only here for about a week, we nonetheless will remember certain aspects forever. Our first stop here was Panama City. We stayed in the old part of town, Casco Viejo, that is supposed to look a lot like La Habana. And the resemblance was indeed striking. So many streets could have easily been directly copied from La Habana. Unfortunately for us there were huge traffic works going on all around Casco Viejo, so we couldn't fully enjoy all the beauty that this part of the city had to offer us. Panama City is, unfortunately, not only about the old beautiful grandeur. As we walked around in the old part, our eyes suddenly fell upon the other Panama; an US-looking city filled with skyscrapers. Even though beautiful, seeing skyscrapers is not why we're travelling here.

We had one more plan in Panama City before embarking on our sailing trip to Colombia: the Panama-Canal. To fully enjoy the canal we went to the Miraflores locks. It was the touristiest place to see the canal and all the big boats, but since the viewpoint also included a museum on the canal we nonetheless decided to visit this part anyways. We learned that especially the locks, but the canal in general as well, is one of the greatest engineering works ever. Three locks in total, one on the Atlantic side and two on the Pacific side, lift/lower the ships 25.9 meter during the 8-10 hour trip on the 82 km long canal. Those interested in how exactly the locks operate should probably check out Wikipedia as this doesn't really belongs in our blog. We were there for about three hours at the locks and we were lucky enough to have witnessed the passage of several big boats. The canal is so narrow and the boats so big that the captains need to give up control of their ship here - no other place in the world requires captains to do this - and some kind of train basically pulls the boats into and out of the locks. We've seen a boat there that could only justly fit in the canal with possibly maximum one meter left on each side.

After visiting Panama City it was time for one of the things we were both extremely looking forward to: A sailing trip from Panama to Colombia! We went on a 6 day sailing trip from Puerto Lindo in Panama over several of the amazing San Blas islands and the Colombian border towns of Sapzurro and Capurganá to the history-rich city of Cartagena. The San Blas islands are part of the Kuna territory in Panama - an indigenous region here - and are absolutely breathtaking. We sailed past picture-perfect islands consisting of a few palm trees and nothing else, we had a bonfire on a tiny sand-only island and we did some pretty cool snorkeling the entire time. Our 8 fellow companions on the boat were luckily pretty awesome as well, so we continuously had a lot of fun. Whether we were merely chilling out on deck, taking a quick dive in the morning, enjoying one of the many delicious meals we had on board or checking out one of the villages, we always had a great time. The villages in which we stopped were as well all very interesting ones such as Sapzurro, Capurganá - here we went to visit a very cool house built only with recycled materials - and one in the Kuna-region that had extremely lively and nice kids running around.

Cartagena then, our first South American destination, is a city of mixed feelings. Upon arrival we saw the immense skyscrapers again, ruining the coastline, but once on the roof of our hostel we could see the older part of town and that looked definitely very promising. We walked around in the historical colonial part a bit the following day and while Hannes really enjoyed the city and walking in the old part, Jeroen didn’t liked it too much because of the eagerness of the city to be too trendy.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

sarahverhoeven
sarahverhoeven on

Nu ben ik de snelste! Mama is nog aan het opruimen int straat, want het was de barbecue gisteren. Ik heb niet zo veel te zeggen eigenlijk maar ik ben toch de eerste die reageert :)
Ahja, en ik heb ontdekt dat ik nu ben ingelogd via mijn facebook en als ik nu reageer komt mijn naam er automatisch op. Da's handig!
Het zag er wel een toffe groep uit, die mensen waar ge mee op uw bootje zat! Allemaal jongeren precies.
En een trendy stadje kan is geen kwaad hé Jeroen ;) Maar mijn definitie van trendy en die van u zal wel lichtjes verschillen.
Zijt ge nog nooit een shopping center tegen gekomen eigenlijk?
Geniet nog maar van alles wat jullie zien want het is nog maar een goeie 5 maand nu! Of heb ik fout geteld?
kusjes! xxx

Use this image in your site

Copy and paste this html: