Granada: A city between volcanoes

Trip Start Jul 04, 2012
1
9
36
Trip End Jan 23, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Nicaragua  ,
Monday, July 30, 2012

Granada, een van de twee historisch gezien belangrijkste steden, was een aangename verrassing voor ons. Hoewel uitermate toeristisch, waren we onder de indruk van de koloniale mooiheid van deze oude stad. Bepaalde gebouwen bezitten nog steeds de grandeur die ze hoogstwaarschijnlijk tijdens de Spaanse koloniale tijd tevens uitstraalden. Andere gebouwen echter zijn even verloederd als bepaalde armere wijken die we tot hiertoe al gezien hebben in Nicaragua. De willekeur van opgeknapte gebouwen doet ons vermoeden dat er heel wat Westers geld mee gemoeid is, de vele dure auto's bevestigen grotendeels ons vermoeden.

De fijnste plek in Granada is het Parque Central met de wondermooie kathedraal als pronkstuk van dit uitermate gezellige stadspark. Het grootste deel van onze tijd brachten we door in de wondermooie natuur rondom Granada. De eerste daguitstap leidde ons naar de vulkaan Masaya. Deze impressionante kolos is nog bijzonder actief met de laatste uitbarsting slechts 3 maand geleden. In heel wat andere landen zou men niet op deze vulkaan mogen, in Nicaragua was dit echter geen enkel probleem dankzij de bijzonder strenge veiligheidsvoorschriften. Iedereen is namelijk verplicht om een bouwvakkershelm te dragen, men mag slechts 5 minuten op de krater rondlopen en iedere auto moet met zijn neus naar de uitgang geparkeerd worden. Hoewel de trip dus kort was, hebben we toch bijzonder genoten van het magische zicht op de rand van de krater. De zwavelachtige geur die hier wat hing, namen we er met plezier bij.

Onze tweede daguitstap had eveneens een link met een vulkaan. Deze keer gingen we naar het laguna de apoyo, een kratermeer in de buurt van Granada. We waren allen onder de indruk van de helderheid en het warme water van dit bijzondere meer met een diameter van 2,8km en een diepte van maximum 176m. Het was hier heerlijk zwemmen en vertoeven tot we plots getuige waren van een zeer plotse en adembenemende weerswisseling. Op slechts enkele minuten tijd zagen we het stormachtige weer zich met hoge snelheid kortbij komen van aan de overkant van dit meer.

Na enkele dagen in deze fijne stad te vertoeven, met wederom heel wat interessante en fijne mensen, maken we ons klaar om te vertrekken naar hoogstwaarschijnlijk opnieuw een hoogtepunt: het mooie grote eiland met 2 vulkanen genaamd Isla de Ometepe.

Granada, historically speaking one of the two most important cities, was a pleasant surprise for both of us. Even though it is highly touristic, we were nonetheless impressed with the colonial beauty of this old city. Certain buildings still possess the majesty that they probably had during the Spanish era. Other buildings look however as neglected as the poorest suburbs we’ve seen so far in Nicaragua. The randomness of the renovated houses gives us the idea that Western money serves as primary funding for the city, the many expensive cars that drive around here sort of confirms this for us.

The nicest place is Granada is the Parque Central with the magnificent cathedral as the highlight of this extremely cozy city park. We spend the majority of our time in the beautiful nature surrounding Granada. Our first daytrip took us to the Masaya volcano. This impressive colossus is still very active with its last eruption merely 3 months ago. In other countries this volcano would be inaccessible, but in Nicaragua there was no problem at all thanks to the clever security measures. Everybody is for instance obliged to wear a safety helmet, one can only stay for 5 minutes on the crater and every car should be parked facing the exit. Even though are trip up there was thus short, we still very much enjoyed the magic view on the rim of the crater. The sulfur-like odor that was ever-present added to the magic of this place.

Our second day here had once again a link with a volcano. This time we went to laguna de apoyo, a crater lake in the vicinity of Granada. We were very impressed with the brightness and the warmth of the water of this extraordinary lake with a caliber of 2,8km and a depth of maximum 176m. The swimming here was lovely until suddenly we witnessed a sudden and breathtaking change of weather. In just a few minutes we saw a stormy weather coming towards us from across the lake with an astonishing speed.

After spending a few days in this lovely city, with once more a lot of interesting and fun people, we prepared ourselves to leave again for most-likely yet another highlight of our trip: the 2-volcanos-island of Isla de Ometepe.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

mama en Sarah on

Weer een geslaagde etappe in jullie reis blijkbaar. Doordat jullie al zoveel mooie dingen hebben gezien zal het moeilijk worden om te beslissen wat nu het mooiste zal zijn. Maar geniet toch maar volop.
Sarah is al volop aan het leren autorijden nu en het lukt al goed, binnen 6 maand zal ze u wel kunnen komen halen, maar het is wel met de audi dat ze het leert. Versnellingen was véééééél te moeilijk!
Wanneer kunnen we nog eens skypen? Op uw verjaardag misschien?
xxxx

T Hilde on

Leuk verhaal alweer en mooie foto's .. Bedankt om het allemaal met 't thuisfront te blijven delen ! xx

Meter B on

Hallo,
Kom jullie nog eens even begroeten en nogmaals zeggen dat jullie gelukszakken zijn maar van harte gewenst hoor .
Kan wel ni genoeg zeggen voorzichtig zijn is de boodschap want zo op die kraters lopen is toch gevaarlijk lijkt me ,maar ja ik zal dat wel verkeerd zien zeker .


tot volgende keer en hou jullie goed .Daaaaaaaaaag

mama on

Wij vragen ons af wat er eigenlijk met het 't.Hilde-beestje' gebeurd is.
Zit dat nog ergens in de rugzak of hebben jullie het moeten achterlaten omdat het niet meer mee wilde?;-)

Use this image in your site

Copy and paste this html: